07.03.2024 | Zprávy

Mistrovská škola řemesel a umění spolu s Cechem parketářů pozvala Heinze Brehma a Josefa Hellera ze sdružení "Evropská podpora vzdělávání pro parketáře a podlahové techniky" (EUFA P+F), aby se podíleli na projektu dalšího vzdělávání. 

Nedávno se osm českých parketářů setkalo s oběma zástupci EUFA v Osečné poblíž Liberce na semináři. Cílem akce v České republice bylo na mistrovské úrovni vytvořit teoretické a praktické základy pro odborné a bezreklamační pokládání parket. 

První část se zabývala vytvářením rozpočtů jako základů pro nabídky a úspěšnou realizaci díla. Obsah se týkal právních předpisů, měřicích technik, vyplňování rozpočtových listů a výpočtů ploch.

Na předem stanovených příkladech určili čeští parketáři míry potřebné pro pokládání podlah, například ve vzoru rybí kosti. Nakonec byly připraveny a nařezány počáteční prvky. Užitečný byl pomocný doraz pro okružní pilu. Jako uznání za dobrou společnou práci na kurzu obdržel každý účastník jeden doraz, přímo od předsedy EUFA P+F Heinze Brehma.

Zabývání se vhodným klimatem v místnosti přivedlo účastníky k typické „práci dřeva“. Obsahem bylo: dřevo a vlhkost, smršťování, nabobtnávání a deformace způsobená vlivem měnící se vlhkosti. Výpočtem bylo možné určit, jak se tyto faktory konkrétně projevují na změnách. Účastníci diskutovali, jak důležité je měření vlhkosti dřeva při dodávce materiálu a jak mohou zákazníci předcházet poškození nastavením vhodného klimatu v místnosti. Nejvíce času zabrala zkouška podkladu. Přítomní procvičovali různé techniky měření vlhkosti. Dále byly probírány měřicí techniky odpovídající relativní vlhkosti vzduchu.

O získaných zkušenostech se v tomto časopise chceme podělit s širokou veřejností podlahářů a parketářů v jednotlivých vydáních našeho časopisu.

Celý článek najdete v časopise DOMO 2/2024, který si můžete ONLINE prohlédnout ZDE, nebo si napište o ukázkový výtisk ZDARMA na info@atemi.cz.