09.10.2023 | TIPY

Jedná se o speciální cementové lepidlo, které vyniká svým expresním tuhnutím – již po 60 minutách je dlažba spárovatelná a po 90 minutách od nalepení také plně zatížitelná.

Lepidlo je vhodné pro plochy menšího rozsahu. Lze jej použít i pro vyrovnání podkladu.

Výrobek najde uplatnění všude tam, kde není možno udělat odstávku a oprava/výměna dlažby tak probíhá víceméně za provozu. Jedná se např. o vstupní a společné prostory BD, nákupní centra, výrobní prostory apod.

 • Při aplikaci mimo doporučené teploty a vlhkosti vzduchu se mohou vlastnosti produktu významně lišit od deklarovaných hodnot.
 • Produkt před zpracováním řádně temperujte.
 • Není dovoleno přimíchávat další složky/ příměsi.
 • Stupeň ředění/ míchání je třeba přesně dodržovat.
 • U probarvených produktů před aplikací zkontrolujte vzájemnou barevnou shodu.
 • Naprostou barevnou shodu lze zaručit pouze v rámci stejné výrobní šarže.
 • Výsledný barevný odstín může být významně ovlivněn okolními vlivy (stín, lom světla, barevnost sousedních ploch).
 • Již tuhnoucí materiály je zakázáno ředit a znovu rozmíchávat, popř. míchat s čerstvým materiálem.
 • Nezpracovávat při teplotě nižší než +5°C.
 • Optimální teplota podkladu, vzduchu a zpracovávaného materiálu by měla být +15°C až +25°C.
 • Optimální relativní vzdušná vlhkost by měla být v rozmezí 40% - 60%.
 • Vyšší teploty a nižší vlhkosti vzduchu tuhnutí urychlují, opačné pak prodlužují.

www.murexin.cz 

Celý článek najdete v časopise DOMO 5/2023, který si můžete ONLINE prohlédnout ZDE nebo si napište o ukázkový výtisk ZDARMA na info@atemi.cz.