27.07.2023 | Zprávy

Výběr, instalace a údržba podlahových krytin vyžaduje odborné znalosti a dovednosti, které jsou nezbytné pro jejich správnou funkčnost. 

A právě zde hraje klíčovou roli vzdělávání podlahářů, které by mělo začínat už ve školách. Protože si společnost Fatra, a. s., tuto skutečnost uvědomuje, spouští program podpory středních odborných škol, prostřednictvím kterého se bude snažit školy, jejich kantory a studenty oboru podlahář co nejvíce podporovat. 

Spolupráce Fatry se středními odbornými školami umožní nejen studenty seznámit s teorií, ale také je naučit praktické dovednosti, které jsou nezbytné pro správný výběr podlahové krytiny, její instalaci či údržbu. „Navázáním této spolupráce budeme mít možnost představit naše produkty a technologie přímo žákům a připravit je na jejich budoucí profesi. Jsem přesvědčen, že investice do vzdělávání a odborného rozvoje je klíčem k výchově kvalitních řemeslníků. Program podpory se netýká pouze vzdělávání budoucích odborníků, ale i poskytování našich výrobků, aby bylo možné si materiály i předepsané pracovní postupy vyzkoušet.“ říká Petr Polášek, technik podlahových krytin společnosti Fatra.

Obdarovanými institucemi se stala Střední odborná škola Praha Jarov, Střední škola polytechnická Brno Jílová a Střední odborné učiliště Uherský Brod. Všichni obdrželi vinylové podlahoviny v roli LINO FATRA, luxusní vinylové dílce THERMOFIX nebo rigidní plovoucí podlahu WELL-CLICK. Nechybělo ani příslušenství v podobě PVC lišt a svařovacích šňůr.

www.fatrafloor.cz