28.06.2023 | Zprávy


Zámek Hrádek u Nechanic je svým způsobem raritou. Nevznikl opravou či přestavbou původního hradu či zámku, jak je u většiny zámků v Čechách či na Moravě zvykem. Vznikl přímo jako "novostavba na zelené louce". 

Stavbu zahájil v roce 1839 František Antonín Harrach. Slohovým vzorem byla architektura anglické gotiky tudorovského stylu, jehož nápodoba se v období romantismu stala na evropském kontinentě módou. Stavbu vedl vídeňský architekt Karl Fischer. Prokázal zde své tvůrčí schopnosti v řešení interiérů a přiklonil se k novorenesančnímu pojetí.

Co se týká podlah, jsou oproti velice zdobnému interiéru velice jednoduché. Až na několik místností jsou ve většině případů podlahy tesařské či truhlářské. Většina lidí označuje dřevěné podlahy na zámcích a historických objektech či novějších stavbách za parkety. Ty však začaly vznikat až v době od 18. století. Jejími předchůdci byly prkenné podlahy. Ty nejstarší byly tesařské. Byla to jednotlivá prkna spojená buď na polodrážku či pero a drážku přibíjená na rošt. Rošt tvořily trámy uložené v zásypu na stropní konstrukci. Pak následovaly podlahy truhlářské. Zde byl posun k lepší stabilitě a vzhledu. Slepovaly se většinou dvě až tři prkna k sobě, a tak podlaha vyzněla, jako by šlo o velice široká prkna. Po nich byl už jen krok ke klasickým parketám neboli k prvkům vyrobeným v dílně a následně pokládaným na místě stavby. V Evropě byl prvopočátek parket ve Francii, odkud se rychle rozšířil do ostatních států. 

Průmyslový rozvoj tak značně zrychlil a tím zlevnil výrobu. Proto se parkety začaly používat nejen ve šlechtických a duchovních stavbách, ale začaly pronikat i do vil a činžovních domů.

Ještě větší rozšíření dřevěných podlah nastalo výrobou vlysů. Ty se používají standardně do dnešní doby. Ve velké míře jsou dnes vyráběny jako dvouvrstvé anebo třívrstvé ve velkých formátech. Takže se opět vracíme do historie a prkno ve formě třívrstvé sklady se zase zabydlelo v řadě objektů.

A právě na zámku Hrádku u Nechanic je vzorový příklad přechodu od klasických prkenných podlah k parketám. Tento přechodný způsob na šikmo položených prken Chevron v překladu z francouzštiny – krokev. To je přirovnání k šikmě pokládaným prvkům. Tento způsob pokládky byl mimořádně působivý, avšak velice náročný na vlastní provedení. Vše se totiž vyrábí přímo na místě, což dalo to týmu parketářů z firmy DEVA z Jablonce nad Nisou a firmy HULEC parket ze Žiliny pěkně zabrat. Než však vůbec došlo k vlastnímu provedení, předcházel práci podrobný stavebně historický průzkum. Ze zbytků podlah byl určen vzor a systém pokládky. Náhradní prkenná podlaha byla rozebrána a na její místo byla provedena replika původní podlahy.

FAKTA

  • Objekt: státní zámek Hrádek u Nechanic
  • Datum realizace: 2023
  • Realizační firmy: DEVA s.r.o. Jablonec nad Nisou, HULEC parket Žilina
  • Použité materiály:
    • smrková prkna a dubové lamely
    • tmel DEVA
    • lak QUICK A + B

Ing. Jiří Dvořák, ředitel DEVA s.r.o. a MŠŘU z. ú., mistr parketář

Celý článek najdete v časopise DOMO 4/2023.