09.05.2023 | Realizace

V tomto článku, který vyšel v odborném časopise DOMO 3/2023, se podíváme na rekonstrukci podlah památkově chráněné barokní radnice z 18. století podle návrhu Františka Maxmiliána Kaňky. Jedná se honosnou dominantu na Palackého náměstí, městské památkové zóny v Poličce. Od roku 1994 zde sídlí Městské muzeum a galerie a společnou cestu životem tu v obřadní síni stvrzují mnozí novomanželé.

V prvním podlaží této nádherné historické stavby bylo zástupci města v koordinaci s odborem památkové péče rozhodnuto o celkové rekonstrukci parket.  Zhotovitelem byla lokální profesionální rodinná firma Design alfa s. r. o. z Poličky.

Navržena byla masivní parketová podlaha do tzv. vídeňských křížů ze světlejšího dubu a průpletem z temperovaného jasanu vyráběna zakázkově pro tuto honosnou stavbu. Vzhledem k nevytápěnému objektu se logicky dlouho čekalo na vhodné klimatické podmínky, a i přes to se musel prostor druhého patra a budoucí galerie temperovat. Vlastní pokládce ovšem předcházelo bourání a odvoz původních parket a důkladná příprava podkladu. Staré parkety byly kdysi lepeny asfaltovým lepidlem, jehož zbytky musely být důkladně odfrézovány až na pevný betonový potěr.

Následovalo vysátí povrchu průmyslovými vysavači a sešití trhlin hmotou THOMSIT R 729. Celá plocha byla válečkem penetrována multi-penetračním nátěrem THOMSIT R 764 a velké lokální nerovnosti vyrovnány rychlou renovační stěrkou THOMSIT RS 88.

Před vyrovnáním samonivelační hmotou byl podklad znovu penetrován multi penetračním nátěrem THOMSIT R 764. Pro optimální vyrovnání před lepením parket byla s ohledem na podklad a požadované parkety po konzultaci s techniky THOMSIT doporučena profesionální parketová nivelační hmota THOMSIT NX 52 s pevností 30 MPa v průměrné  vrstvě 7 mm.

Obvodové zdi místnosti byly odděleny od stěrky dilatačním okrajovým páskem THOMSIT OP 940.  Po dostatečném vyzrání i přes velmi rovný povrch přistoupili podlaháři k přebroušení a opětovnému vysátí. Vzhledem k velkému formátu parket ve vzoru vídeňského kříže na pero a drážku je nutné zajistit ideální rovinnost. Pro lepení masivní krytiny doporučují technici lepidlo na parkety THOMSIT P 680 s technologií VISKO-FLEX s vynikající roztahovatelností a stabilitou hřebene. Zvolené elastické lepidlo na masivní parkety na ms-polymerové bázi se nanáší bez penetrace přímo na nivelační hmotu se zárukou vynikající přilnavosti a trvalé pevnosti parkety k podkladu stěrkou s ozubením B11.

Pokládku prováděla odborná firma po pásech od středu sálu budoucí galerie s dořezy ke stěnám s dveřmi a šikmým špaletám pod okny po stranách plochy. Velký důraz a pozornost je věnována skladbě a zachování průběhu tmavých křížů parket. 

Lepidlo THOMSIT je brousitelné již po 24 hodinách, nicméně s ohledem na velikost formátu parket jsou broušeny s bezpečnostní časovou rezervou. Po dvojím brusu a vysátí následuje nanášení finální povrchové olejové úpravy, aby právě tento poslední krok vtiskl sálu budoucí galerie s nádhernou kresbou přírodních dřevěných parket reprezentativní a důstojný vzhled.

FAKTA:

  • Místo realizace: Barokní radnice v Poličce
  • Stavební chemie: THOMSIT
  • Dodavatel: Design alfa s.r.o.
  • Termín realizace: 2023