16.01.2023 | TIPY

Divize Weber společnost Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. přichází pro letošní stavební sezónu s výraznou novinkou v oblasti podlahových materiálů.  Jedná se o zcela novou, inovativní recepturu oblíbeného produktu webernivelit. Výrobek aktuálně zavádíme na náš trh.

Inovace proběhla na základě koncepční spolupráce našeho R&D oddělení a produktového managementu. Cílem této inovace bylo připravit recepturu výrobky s výrazně zlepšenými technickými i uživatelskými vlastnosti a zároveň s nezměněnou cenovou hladinou, na kterou jste zvyklí u současného produktu.

V čem je nová receptura webernivelitu lepší můžete posoudit podle následujícího porovnání základních vlastností.

Na první pohled je patrné výrazné navýšení horní aplikační tloušťky z 12 mm na 22 mm a zároveň rapidní snížení času potřebného pro vyzrání hmoty z hlediska pochůznosti a to z maximálních 24 hodin na dnešních 8 hodin. Nově je do receptury webernivelitu přidáno ztužující vlákno, které snižuje riziko tvorby defektů vznikajících při vyzrávání hmoty. Způsob strojní aplikace dále skýtá možnosti pohodlného a efektivního lití i ve větších plochách. Navíc optimalizace vnitřního pnutí hmoty při vyzrávání rapidně zvětšuje aplikační bezpečnost. 

To vše jsou benefity z oblasti technických a aplikačně-uživatelských vlastností. Nicméně i cena je nedílnou součástí úspěšného produktu a v tomto ohledu můžeme konstatovat, že webernivelit si i přes výše popsané nové benefity zachovává cenovou hladinu, na kterou jste byli zvyklí u původní receptury, což nás samozřejmě těší, protože pro nás i naše zákazníky není optimálnější zprávy, než že cena zůstává zachovaná v původní hladině, přestože výkon hmoty jde podstatně nahoru.

Podrobnější informace o tomto výrobku můžete čerpat na webových stránkách www.cz.weber