27.12.2022 | Zprávy

Tak by se dal nazvat mimořádně náročný čtyřdenní kurz na obor parketář. Po zkušenostech se systémem vzdělávání z Německa, kde před „Mistrovskou zkouškou“ předchází intenzivní kurzy, jsme tento systém přijali i my, z Cechu parketářů ČR. 

Výuka byla zaměřena na teoretické znalosti a následně praktické dovednosti. Výuku vedli dva špičkoví lektoři z Německa. Heinz Brehm (83let), parkettlegemeister, prezident EUFA P+F a Josef Heller (mladík 78let), bývalý učitel ze školy v Neustadt an der AISCH. Byl to skutečný koncert s obrovským nasazením.

Po skvělé snídani v resortu KRASSA ****, Chrastná, kde byli všichni účastníci ubytováni, probíhal kurz od 9.00 hod s přestávkou na oběd až do 18.00 hod. Po večeři pak ještě probíhala výměna zkušeností z oboru, který nám skutečně přirostl k srdci.

Kurzu se účastnilo 8 zkušených řemeslníků z Cechu Parketářů ČR a dva dny si zkusil i jeden junior ze Školy Kateřinky v Liberci. Na konci kurzu všichni prohlásili: „Bylo to neobvykle náročné a mimořádně přínosné.“ A dle slov Heinze i Josefa, i oni se něco přiučili. Závěrem oba lektoři vysoce ocenili aktivitu účastníků a skvělou přípravu a organizaci kurzu. Je to radost, když Vás někdo pochválí. Shodli jsme se, že dobrému řemeslu se člověk učí celý život a získané zkušenosti je třeba předávat dále mladším řemeslníkům. Jen tak řemeslo nevymře.

Po závěrečné praktické zkoušce obdrželi účastníci Certifikát o provedené výuce. Zadání splnili všichni účastníci.

Účastníci kurzu: Josef Černý, Martin Holovič, Pavel Mahulík, Jakub Brabec, Radovan Klas, Petr Šefčík, Libor Kocura, Ivan Dobiáš, Junior David Pelikovský, který si mohl vyzkoušet práci s mistry.

Cech tak naplňuje své dlouhodobé cíle. Být mistrem svého oboru a své zkušenosti a znalosti předat další generaci. Učíme se od těch nejlepších. Lektoři z EUFA P+F

Za organizátora: Ing. Jiří Dvořák, Ředitel Mistrovské školy řemesel a umění, z.ú.