15.08.2022 | Praxe

Vyhledávaným způsobem zakončení PVC krytin či přírodních krytin jsou aktuálně fabiony. Tento způsob zakončení se aplikuje především v nemocnicích, ve školách nebo školkách, zejména kvůli hygienickým důvodům a vyšším nárokům na úklid jejich prostor.

Fabiony z PVC

V případě PVC je pro tvorbu fabionů lepší homogenní PVC, lze však použít i heterogenní. Po položení PVC do plochy, která je zaříznutá tak, aby od zdi byla rovná, následuje uříznutí pruhu o šíři například 20 centimetrů, který se umístí 10 centimetrů na zeď a 10 centimetrů na podlahu. Do rohu se vloží a přilepí podžlábek a na zeď se nakreslí ryska roviny, právě těch 10 centimetrů, které jsem uvedl jako příklad. (Může to však být i více či méně, dle přání investora.) Následně se tento pruh přilepí. Jsou dvě varianty zakončení fabionu na zdi, a to buď jeho přímé přilepení, nebo instalace do ukončovací lišty, která se předtím nalepí právě na zeď. Šíře fabionů nemusejí být nutně souměrné. Pokud se vytvoří takzvaná bordura, je pás na zdi například oněch 10 centimetrů, ale na zemi může být klidně 20 nebo 30 centimetrů, a může být dokonce z jiné barvy. Výsledek takovýchto spojení je potom opravdu efektní.

Pokládka fabionu z PVC je náročná na kvalitní provedení detailů, jako jsou kouty nebo rohy, které většinou bývají pravoúhlé, ale není to zdaleka pravidlem. Trendem je co nejdokonalejší provedeni fabionu, tak aby v něm nebyly svislé sváry v rohu a rovněž na koutu. Pás materiálu se přetahuje za roh, poté se na zdi udělá šikmý spoj. Kout nebo roh potom vypadá velmi čistě a pochopitelně také umožňuje snadnou úklidovou údržbu.

Pro pokládku fabionů je velmi důležitá až limitní rovnost zdí a podlah, která musí dodržet předepsané stavební normy, jinak by došlo ke vzniku vln na PVC. Toto není problém u novostaveb, kde se dokonce fabiony dělají tak, že podlahová krytina se vytáhne přímo na zeď, v důsledku čehož je na výsledném díle o jeden svár méně. Nevýhodou této techniky jsou vysoké nároky na pracnost, a pokud je pás krytiny delší než šest metrů, manipulace s ním je velice náročná a vyžaduje i větší počet pracovníků.

Pro usnadnění celého procesu výrobci vyrábějí kouty a rohy jako jeden detail z dané krytiny. Tím odpadají nejsložitější sváry. Je ovšem třeba dát pozor na to, aby tyto detaily byly vyrobeny ze stejné šarže, což není možné vždy dodržet. Problematická může být také vlastnost tepelného smršťování, kdy se kout, který měl před pokládkou přesných 90 stupňů, vychládáním nepatrně zdeformuje a jeho úhel může získat lehkou odchylku. Následné dorovnání závisí na podlaháři a na jeho zkušenostech a šikovnosti.

Fabiony z přírodních kry tin (například marmolea)

Způsob pokládky je velmi podobný jako u PVC, ale u marmolea nedoporučuji nahození krytiny rovnou na zeď, což je u PVC možné. Marmoleum je křehké, je tedy vysoká pravděpodobnost jeho prasknutí. Fabiony z marmolea můžeme vytvářet pomocí pruhů krytiny nebo můžeme vytvořit různě široké bordury. Zakončují se stejně jako u PVC buď přímo na zeď, nebo do ukončovací lišty. Rozdíl je v detailech, jako jsou kouty a rohy. Marmoleum se přes ně nedá přetahovat a vařit šikmo, ale jsou nutné svislé sváry. I to má příčinu v jeho křehkosti, kvůli níž by na ostrém rohu prasklo. Svár vzniká zatavením spoje šňůrou z marmolea, která může být i vícebarevná. Tyto fabiony jsou tedy efektnější, ale i náročnější na zkušenosti podlaháře. Neplatí tedy, že ten, kdo umí položit PVC, umí položit i přírodní krytiny, naopak to ale většinou funguje.

Václav Mareček
RIVA a.s.