28.07.2022 | Zprávy


Každá nová podlaha přináší svým uživatelům mnoho radosti. Je-li nainstalována řádně. Aby její vzhled zůstal zachován co nejdéle, je nezbytné věnovat jí trochu péče. Odměnou je dlouholetá životnost krytiny.  

Foto: Nedostatečná ochrana nohou židle může vést k poškrábání i odolné laminátové podlahy

HLAVNÍ ČINITEL

Laminátové podlahy jsou oblíbené nejen pro svůj vzhled, ale zejména i pro svou odolnost a s tím spojenou délku životnosti. Při správném zacházení lze životní cyklus laminátové krytiny počítat v desetiletích. 

Základním předpokladem pro „výdrž“ krytiny je bezchybná instalace. Tuto podmínku uživatel, nepokládá-li si podlahu svépomocí, nedokáže ovlivnit. Ale neméně důležitým faktorem je i údržba krytiny a dodržování doporučení výrobce. A, oproti instalaci, tuto podmínku naopak nedokáže ovlivnit žádná realizační firma, nebo dokonce výrobce krytiny. Vše záleží jen na uživatelích. Ti musí být o potřebných postupech pochopitelně řádně poučeni prodejcem. Hlavním ovlivňovatelem celkové životnosti krytiny je tak její uživatel. 

Samotná údržba laminátové podlahy není složitou operací a nevyžaduje profesionální přístup, či zvláštní služby profesionálních firem, ale má svá specifika.

Foto: Odřená nášlapná vrstva včetně dekoru

VODĚODOLNOST NENÍ VODĚVZDORNOST

Prvním a nejdůležitějším pravidlem (většiny) laminátových podlah je ochrana krytiny před vlhkostí. Nosnou deskou tohoto typu krytin je materiál HDF. Hlavní surovinou pro výrobu HDF desek jsou dřevěné štěpky. Tato skutečnost přináší určitý stupeň nasákavosti materiálu, bobtnavost desky. Snahou výrobců je nabídnout HDF desky (a tedy i krytiny) s co největší hustotou – platí úměra, že vyšší hustota desky přináší sníženou bobtnavost. A nižší riziko poškození nežádoucí vlhkostí. 

Dnes prodávané vysoce (vlhkosti) odolné krytiny mají HDF nosiče s bobtnavostí < 6 %. To, ve spojení s impregnačními nátěry ve spojích, přináší vysokou odolnost vůči přímo působící vlhkosti vzniklé provozem na krytině. Vylitá sklenice tak nepředstavuje pro krytinu problém. I tato vlastnost má však své limity a to hlavně limity časové. Obvykle je voděodolnost garantována v řádech hodin (či jednoho dne). Jinými slovy: louže stojící na krytině v řádech hodin nepředstavuje žádný problém, při delším působení již však nemůže být poškození krytiny překvapením. 

Foto: Užití nevhodných koleček kolečkové židle je zabijákem každé podlahy

Voděodolnost nelze zaměňovat s voděvzdorností. Voděvzdorné krytině poškození nehrozí ani při dlouhodobém působení vlhkosti – to však není příklad klasických laminátových podlah, ani těch vyznačujících se odolností proti vlhkosti. 

Platí tak základní pravidlo, že každá vlhkost nanesená na krytinu musí být co nejdříve odstraněna. Jen termín „co nejdříve“ se u voděodolných laminátových podlah prodlužuje. 

ZÁKLADNÍ ÚDRŽBA

Jak vyplývá z předchozích odstavců, běžná nebo dokonce každodenní údržba by měla být prováděna suchou cestou, ideálně zametáním či vysáváním. Vytírání podlahy je, ve své podstatě, nanášením vlhkosti na krytinu a jako k takovému musí být brán zřetel na množství použité vody. Vyždímaný hadr, ideálně mop, je základním předpokladem úspěchu. Pravidlo z dob základní vojenské služby (blahé paměti) „co je mokré, to je čisté“ vede k poškození podlahových dílců. Lze tedy poznat ideální množství nanesené vody? Lze, jednoduchým způsobem – mokrý film, vzniknuvší vytíráním, by se měl maximálně do jedné minuty od vytvoření samovolně vypařit. Zůstávají-li na krytině i po jedné minutě louže či mokré skvrny, jde o ukazatel použití příliš velkého množství tekutiny.

Pro údržbu (nejen) laminátových podlahovin jsou dnes s oblibou nabízeny parní čističe, které slibují vysokou účinnost při údržbě. Již ze své podstaty však mohou tyto přístroje vést k poškození laminátové podlahy – vysoká vlhkost (pára) působící na krytinu není ideálním faktorem pro zachování jejích vlastností a to ze dvou důvodů: některé laminátové podlahy mají ve spojích voskovou impregnaci, kterou vysoká teplota narušuje a samotná intenzivní přímá vlhkost negativně ovlivňuje konstrukci podlahového dílce. Z těchto důvodů je důležité, plánuje-li uživatel zakoupení či užívání podobného přístroje, aby se nejprve zeptal na jeho vhodnost k údržbě vlastněné krytiny u prodejce/dodavatele laminátové podlahy. 

Foto: Sada opravných vosků na laminátové podlahy

Při údržbě vytíráním se dnešním uživatelům otevírají mnohé možnosti v pořízení přípravků odlišného složení, odlišných výrobců a hlavně odlišného užití. Při volbě vhodného přípravku by měl být brán na zřetel hlavně fakt, aby čistící přípravek nijak neovlivňoval povrch krytiny ve smyslu vytváření nových vrstev. Používaný přípravek nesmí mít také odmašťující účinky – např. přípravky určené k mytí nádobí. Ty mohou snižovat efektivnost impregnací ve spojích lamel a vést k nežádoucímu vysoušení krytiny.

PROVOZNÍ POŠKOZENÍ KRYTINY

Sebeodolnější krytina dozná, dříve či později, drobné stopy používání. V případě laminátových podlahovin se nejčastěji vyskytují drobné škrábance. Lze konstatovat, že „stopy používání“ patří k charakteristickým rysům všech používaných materiálů, laminátové podlahy nejsou výjimkou. Jejich viditelnost ovlivňuje zejména samotný dekor krytiny – jeho barva a struktura povrchu a světelné podmínky v objektu (proti odlesku světla jsou i drobné škrábance velmi zřetelné). Již samotný výběr podlahy tak svým způsobem ovlivňuje délku doby její použitelnosti. Rámcově lze říci, že dekory rustikálnějšího charakteru, s matnou povrchovou úpravou a strukturovaným povrchem „snesou“ více drobných oděrek, než dekory jednobarevné, hladké a lesklé. 

Nehody nejsou v lidském životě, bohužel, ničím neobvyklým a nežádoucí poškození podlahové krytiny lze takřka s jistotou očekávat v každé domácnosti. Například pád těžkého ostrého předmětu může být příčinou poškození povrchu krytiny, zasahující do konstrukce lamely. Vzniknou-li na krytině poškození zásadnějšího charakteru, je nezbytné řešit je co nejdříve. Poškození povrchu podlahového dílce, které může být v okamžiku vzniku malého rozsahu, se provozem na krytině a její údržbě bude zcela určitě zvětšovat. Pro tyto případy existuje řešení – vyplnění vzniklého poškození opravným voskem. Přestože opravované místo zůstane oku viditelné, a to při opravdu precizním provedení, vosk „uzavře“ dané místo a tím zabrání rozšiřování poškozené lokace. 

Celkovou životnost krytiny zásadně ovlivňují nejen údržbové postupy a aplikované ochranné prvky, ale hlavně provozní podmínky. Velká část konstrukce laminátových podlahovin je tvořena přírodním materiálem a ten vyžaduje podobné životní prostředí jako lidský organismus. Tak jako je pro člověka zdravé prostředí s relativní vzdušnou vlhkostí v rozmezí 40 – 60 %, stejné požadavky platí i pro laminátové podlahy. Příliš nízká vzdušná vlhkost, působící dlouhodobě, vede k vysoušení krytiny. To může být příčinou vzniku spár, tedy vzniku mezer mezi jednotlivými dílci. Naopak příliš vysoká vzdušná vlhkost může mít na krytinu podobný efekt jako nanášení nadměrného množství vody při úklidu – vlivem nabobtnání nosné vrstvy vznikají nevzhledná zvednutí spojů lamel, tzv. „stříšky“. U světlých dekorů navíc doplněné začernáním ve spojích. Zachování ideálních životních podmínek v domácnostech je tak předpokladem nejen pro zachování zdraví jednotlivce, ale i pro zachování vzhledu a živostnosti podlahových krytin.

Foto: Ochranné podložky je nutné čas od času zkontrolovat a případně obměnit

Je-li krytina osazena na systému podlahového topení, vyžaduje jeho nastavení zvýšené obezřetnosti. Příliš vysoké teploty vedou k vysoušení krytiny, které se opět projevuje vznikem spár mezi dílci. Provoz podlahového topení je tak nezbytné konzultovat s dodavatelem podlahové krytiny. 

Uvedené podmínky provozu laminátových podlahovin lze charakterizovat jako naprosto minimalistické. To patří mezi hlavní benefity tohoto typu krytin – laminátové podlahy nevyžadují žádné složité postupy údržby, není je nutné renovovat či jinak refreshovat. Běžná údržba vhodným postupem zachová krytinu na dlouhé roky při zachování původního vzhledu. 

Laminátové podlahy jsou tak vhodnou krytinou pro uživatele, kteří nechtějí věnovat jejich údržbě více času, než je nezbytně nutné. A současně vlastnit krytinu s vysokou odolností a luxusním vzhledem. To jsou hlavní důvody proč mají laminátové podlahy své místo na trhu jisté i v době těžké konkurence ostatních typů podlahovin.

Rámeček č.1

HDF

High Density Fireboard. Dřevovláknité desky vyrobené z dřevěných vláken a pryskyřice lisováním za vysokého tlaku a teploty. Rozdíl oproti MDF (které se využívají např. pro výrobu obvodových lišt) je ve zvýšené hustotě, tedy vyšší pevnosti.

PÁR TIPŮ PRO LAMINÁTOVÉ PODLAHY:

  • Misky pod květináči ochrání krytinu před vlhkostí vzniklou přelitím květiny
  • Čistící zóna u dveří ochrání krytinu před nanesením drobných kamínků na podrážkách bot, které by mohly vést k poškrábání podlahy
  • Plstěné podložky pod nohami stolů, židlí a dalšího nábytku ochrání podlahu před provozním lokálním opotřebením (poškrábáním) 
  • Kolečkové židle by měly být opatřeny kolečky typu „W“ (měkkými kolečky) 
  • Sací hubice vysavače nesmí být z materiálu, který hrozí poškrábáním povrchu krytiny
  • Odolné nečistoty se neodstraňují mechanicky – hrozí poškození/poškrábání povrchu. Pro odstranění odolných nečistot je doporučován čistící přípravek v koncentrované podobě

STÁLOBAREVNOST

Laminátové podlahy patří mezi krytiny, které se vyznačují minimální změnou barevnosti dekoru vlivem působení UV-zaření (slunečního svitu). Na modré stupnici dosahují hodnot > 6, tedy minimální změny. Stupnice má osm hodnot, nejnižší stupeň je označen jedničkou. Nejedná se však o materiál bez absolutní změny barevnosti (označován stupněm osm). Je-li laminátová podlaha dlouhodobě (lokálně) překryta, po odstranění překrytí lze pozorovat v daném místě drobný rozdíl barevnosti oproti okolní ploše. Míra rozdílu je závislá na délce doby překrytí a intenzitě osvětlení.