20.05.2022 | Zprávy

Na vlhkosti záleží – vždy. Toto pravidlo platí nejen pro realizační firmy, ale i pro koncové uživatelé krytin. A protože právě koncoví uživatelé jsou hlavním hybatelem trendů, i z voděodolnosti se stal trend posledních let.  

NÁSTUP

Listopadové události roku 1989 nastartovaly proměnu naší země. Přerod od společnosti budující lepší zítřky v duchu učení Marxe a Lenina ke společnosti uznávající svobodu jednotlivce a tržní principy fungování ekonomiky, přinesl nebývalé rozšíření možností nabídky produktů ve všech oborech lidské činnosti a zájmu. Nejinak tomu bylo i v segmentu podlahových krytin, kde dosud dominující typy podlahovin (dlažba, koberce, PVC a parketové vlysy) byly doplněny novým typem – podlahami laminátovými. Ty si, díky svým vlastnostem, získaly velkou popularitu a staly se dominantním typem podlahových krytin na podlahářském trhu v devadesátých letech minulého století i v prvním desetiletí století nového. 

Foto: Orientační měření zbytkové vlhkosti podkladu u SPC krytiny

Protože technologický vývoj v žádné oblasti lidské činnosti nepřešlapuje na místě, v novém tisíciletí byla na trhy podlahových krytin uvedena nová kategorie podlahovin, označovaná jako „vinylové podlahy“ (využívající akronym LVT = Luxury Vinyl Tiles). A v následujících letech nastala nová epocha, kterou lze v lehké nadsázce označit jako dobu vinylovou. A evoluce vinylových podlahovin přinesla do našich životů nový pojem – SPC (Stone Polymer Composite)

Boom vinylových krytin upozadil dosavadního krále trhu – laminátové podlahy. Výrobci laminátových krytin byli postaveni před dvě možnosti řešení: změnit svou výrobu dle požadavků trhu (tzn. ukončit výrobu stávajících produktů a zavést produkty nové) nebo významným způsobem inovovat stávající produkci.  Většina výrobců zvolila kombinaci obou dvou postupů – zařadili mezi své výrobní portfolio nový typ krytin a současně inovovali své původní výrobky. 

Voděodolné laminátové podlahy

Příčin změn v preferencích zákazníků je vícero a jejich působení je možné označit jako souběžné. Ať už možné nasycení nabídkou, vhodně zvolené reklamní kampaně, ale především technické vlastnosti nového produktového typu. 

Jedním z primárních prodejních argumentů novinky (LVT podlahovin) byla a je jedna zásadní vlastnost – odolnost proti působení vlhkosti. Tomuto argumentu nedokázaly laminátové podlahy, v době expanze LVT podlah, konkurovat. Vlhkost byla hlavním nepřítelem všech laminátových krytin. Nevzhledné zvednutí spojů jednotlivých dílců, spojené s jejich začernáním, způsobené neopatrnou činností (např. odtávajícím sněhem z odložených bot), bylo a je častou příčinou výměny podlahové krytiny mnoha domácností. 

Foto: PVC - orientační měření na podkladu - fáze II potvrzení podezření

Technická evoluce výroby podstatně zlepšila vlastnosti soudobých laminátových podlah. Voděodolné laminátové podlahy již několik let nejsou výjimkou či raritou. Hlavní negativní vlastnost, dle vnímání široké veřejnosti, byla výrobci eliminována. 

Voděodolnosti laminátových krytin bylo dosaženo zásahy do jejich konstrukce, které již popisovaly předchozí články. Nezbytné je si připomenout, že i tato nově nabytá vlastnost má své limity. A nelze tak vynechat obvyklé kroky přípravy podkladu pro pokládku. 

Význam

Důraz na voděodolné vlastnosti, a to nejen u laminátových podlahovin, ale i u stávajících vinylových podlahovin včetně relativní novinky SPC, nabyl na významu. Voděodolnost je prezentována jako jedna z hlavních vlastností podlah. 

Při hodnocení krytin je však nutné brát na zřetel zamýšlený význam udávané voděodolnosti. Toto označení neznačí možnost instalace na jakýkoliv podklad, respektive na vlhký podklad. Značí provozní vlastnosti krytiny. Tedy, že provozní „nehody“, obvyklé ve všech domácnostech, nepovedou přímo k poškození krytiny již výše popsaným způsobem. Problematika vlhkosti podkladů zůstává i pro tyto krytiny otevřeným tématem. 

Prezentace voděodolných vlastností je cílena na koncové uživatele, tedy nikoliv na realizátory instalace krytin. Realizační firma nesmí podlehnout dojmu, že tato charakteristika se vztahuje i na úkony pokládky krytiny. Obezřetnost při kontrole zbytkové vlhkosti podkladu tak musí zůstat zachována. 

LVT (a SPC) na vlhkém podkladu

U vinylových podlahovin i podlahovin s označením SPC není ničím výjimečným, jsou-li označeny jako vhodné pro užití v místnostech, kde lze očekávat kontakt s vlhkostí. Jako jsou např. kuchyně či koupelny. Vždy je však obmýšlen kontakt s vlhkostí svrchu, tedy vlhkostí působící na vrchní část krytiny. A s tímto typem vlhkosti se, krytiny označované jako voděodolné, skutečně vypořádat dokáží.  Avšak nelze deklarovanou voděodolnost považovat za všelék, který ochrání krytinu vždy a za všech podmínek.  

Přestože by se mohlo zdát, že konstrukce krytin na bázi polyvinylchloridu nebo dokonce kameniva, je dostatečně vodě-rezistentní a obavy z vlhkosti je možné odsunout do vzpomínek, realita je odlišná. 

U vinylových podlahovin lze identifikovat dva hlavní problémy ohrožující krytinu při instalaci na vlhký podklad. Z relativně krátkodobého hlediska může být vlhký podklad důvodem pro vznik boulí na krytině. Dlouhodobé hledisko přináší podstatně závažnější problém: při dlouhodobém kontaktu vinylovin s nadměrnou vlhkostí z podkladu dochází k degradaci krytiny. Ta se projevuje mírnou změnou odstínu krytiny, ale hlavně jí zákazník pocítí. Doslova. Krytina, vlivem degradace, vykazuje znatelný zápach. Zatímco barevnostní změny nemusí být na první pohled zřetelné (velmi často je odhalí až přesun části vybavení – např. posun květináče), zápachu si nelze nevšimnout. A nejedná se o zápach, který by časem „přešel“. Větrání místnosti odstraní zápach jen dočasně. Započatá degradace krytiny je nevratného charakteru, tedy nelze očekávat, že krytina „vyčichne“ a po nějakém čase zápach samovolně zmizí. Opak je pravdou. Zápach s přibývajícím časem nabírá na intenzitě a může být i příčinou vzniku zdravotních potíží zasažených osob.  

Minerální krytiny – stone polymer composite

Pro podlahoviny s minerálním jádrem, tedy SPC, platí podobná doporučení jako u krytin vinylových. Tedy, dočasná, vrchní vlhkost nepředstavuje pro krytinu riziko, spodní vlhkost (z podkladu) je zásadním problémem. 

Stone – kámen. „Kamenivu vlhkost nevadí, je vysoce stabilní, vlivem vlhkosti nemění svůj tvar“. Logické argumenty, které však nelze u SPC krytin použít. Kamenivo je jen jednou, byť převládající, složkou konstrukce těchto krytin. Jak je uvedeno již výše, SPC krytiny nejsou zcela novým typem podlahovin, ale lze je označit jako určitý evoluční stupeň stávajících vinylových podlah. Ve většině případů (tzn. nestanoví-li výrobce jinak) platí pro zbytkovou vlhkost podkladů stejné požadavky jako pro vinylové podlahy.

Plovoucí pokládka SPC krytin zahrnuje základní požadavky (všech) plovoucích podlahovin – tedy zachování dilatačních mezer mezi krytinou a zdmi (pevnými předměty). A právě nepřítomnost dilatačních mezer, opření se o zeď, je jedním z průvodních jevů laminátových (nebo dřevěných) podlah instalovaných na příliš vlhkém podkladu – díky nabobtnání dochází k roztažení lamel a jejich tvarovým deformacím. U SPC krytin na vlhkém podkladu k tomuto jevu obvykle nedochází, dilatační mezery mezi krytinou a zdí mohou být zachovány, přesto na krytině dochází k méně či více viditelným tvarovým změnám. Rozsah změn je závislý na výrobní konstrukci krytiny (složení minerálního jádra a typu zámkových spojů) a dalších externích jevech jako je velikost a tvar podlahové plochy, přítomnost podlahového topení, apod. Identifikace problému (vlhkosti podkladu) je tím ztížena, odkrytí obvodových lišt neprokáže příčinu problému, nezbytné je odkrýt i krytinu či její část.

Velmi častým projevem vady je mírné prohnutí dílců – to sníží soudržnost zámkových spojů zejména na krátkých stranách dílců. V místě spojů krátkých stran tak vznikají výškové přesahy. Současně bývá tento problém spojen s výskytem zvukových projevů. Podlaha při došlapu vydává lupavé zvuky. Ty jsou způsobeny vertikálním pohybem zakřivených lamel, pevně neusazených v zámkovém spoji. 

V některých případech dochází i k celkovému „nadzvednutí“ dílců, tedy bez přímého porušení zámkových spojů. Podlaha následně působí opravdu plovoucím dojmem, každý došlap je doprovázen zřetelným poklesem krytiny. Přestože se může tento jev zdát jako menší problém pro krytinu než okamžitá tvarová deformace dílců, výsledná škoda je obdobná. Opakovaný vertikální pohyb vede k destrukci zámkových spojů. 

Zdání, možná vzbuzený dojem, voděodolnosti ve všech ohledech se tak může stát vážným problémem i pro krytinu, jejíž jádro by mohlo vzbuzovat dojem nedotknutelnosti. V tom je právě jádro pudla – zdání/dojem, by mohlo… Při pokládce (žádné) podlahové krytiny nelze brát ohledy na dojmy či zdání. I u SPC podlahovin je nutné provést kontrolu zbytkové vlhkosti podkladu, jako je tomu i u ostatních typů krytin.

Voděodolnost, ve své prezentované podobě, u všech v současnosti nabízených typů podlahových krytin je tedy, v uvozovkách jen, informací pro koncového uživatele. Upozorňuje ho, že krytina snese celou řadu vodních incidentů. V rámci profesionálních firem se však jedná pouze o jeden z prodejních argumentů, který nijak neovlivňuje samotnou instalaci krytiny.

Milan Mrkáček,
soudní znalec
z oboru podlahových krytin

Celý článek najdete v profi magazínu DOMO č.3/2022, který vyšel 3.5.2022. V případě zájmu si jej můžete objednat ZDE nebo si napsat o ukázkový výtisk zdarma ZDE.