22.03.2022 | TIPY

Dvousložkový speciální penetrační nátěr na kritické podklady a pro vysoká zatížení

Vlastnosti

 • vysoce účinný proti zbytkové vlhkosti betonů a cementových potěrů
 • vhodný pro silně zatížené podklady
 • vysoká přilnavost
 • vhodný při PAH dekontaminaci
 • velmi nízké emise

Oblasti použití

Nízkoemisní, bezrozpouštědlový dvousložkový speciální penetrační nátěr na bázi epoxidové pryskyřice lze použít:

 • jako vlhkostní uzávěru proti vlhkosti vzlínající skrz podlahové konstrukce u cementových potěrů se zbytkovou vlhkostí až do 6 CM % a u betonových podlah se zbytkovou vlhkostí do až 7 % hmotnostních,
 • jako uzávěru starých, stávajících podkladů a litého asfaltu před přímým lepením elastickými lepidly (proti průniku změkčovadel),
 • jako ochranu pro podklady citlivé na působení vlhkosti, jako jsou zbytky tvrdých asfaltových a dalších lepidel, magnezitové a xylolitové potěry, suché deskové systémy a dřevěné podklady,
 • jako pojivo pro výrobu malt a potěrů na bázi epoxidové pryskyřice používaných spolu s ohněm sušeným křemičitým pískem (zrnitost 0,4–0,8 mm a zrnitost 0,2–2 mm), míchací poměr je cca 5 kg písku na1 kg CeresitR 755,
 • k penetrování specifických podkladů, jako je kámen, obklady a dlažba, litý asfalt, kov atd.,
 • ke zpevnění vysoce savých a nestabilních (rozpadajících se, velmi prašných) podkladů.

Nenahrazuje izolaci proti zemní vlhkosti. Je vhodný na potěry s podlahovým vytápěním.

www.ceresit.cz