01.02.2022 | Praxe

Ideální stav vlhkosti pro pokládku všech podlahových krytin je tehdy, pokud je vlhkost podkladu v normě podle tabulek. Toto však mnohdy není možné dodržet, zejména v situacích, kdy investor spěchá na kolaudaci a nechce se mu čekat až bude ukončen proces přirozeného vysychání. 

Pokud se jedná o cementové potěry, nabízí se alternativa použití vlhkostní uzávěry, které vlhkost z podkladu sice neodstraní, ale uzavřou jí. Vlhkost potom odchází až v průběhu let například přes zdi. Proces vytvoření vlhkostní uzávěry je nutné udělat přesně a bez chyb, protože jakákoli chyba může být fatální. Pokud se navíc jedná o podklad s podlahovým vytápěním, může při nedodržení správného postupu hrozit nebezpečí, že při pnutí, které během jeho provozu nutně nastane, se podkladní beton může kroutit. Při hraničním napětí mohou betonové desky dokonce praskat, což může mít za následek uvolnění dříve uzavřené vlhkosti a významné poškození vlastní podlahové krytiny!

U nevytápěných podlah je situace výrazně jednodušší, právě proto, že pnutí, které vzniká použitím podlahového topení zde prakticky neexistuje a nehrozí tak kroucení betonových desek. Proces vysychání je zde delší, ale mnohem přirozenější. 

Anhydritový nebo sádrový potěr naopak použití vlhkostních uzávěr na rozdíl od cementových potěrů vylučuje. Nezbývá tedy než dát průchod přirozenému vysychání, které pochopitelně můžeme podpořit vytápěním prostoru sálavým teplem a větráním. V rozumné míře je také možné použití odvlhčovačů.

Pokud dojde k použití vlhkostní uzávěry, je z povrchu vytvořen jako nesavý a podle toho je k němu nutné přistupovat a použít na něj adekvátní lepidlo. Pochopitelně nemůžeme na nesavý podklad lepit nesavou krtinu (např. PVC) stejným lepidlem jakým bychom lepili například korek který je savý. 

Podtrženo, sečteno: Nejideálnější varianta je ta, když máme na všechno dost času a jak u cementových, tak u anhydritových podkladů a můžeme nechat podlahu vyschnout přirozeně jen s pomocí sálavého tepla a větrání. Pokud tyto podmínky není možné splnit a my použijeme vlhkostní uzávěru, je nezbytně nutné, aby její aplikace byla provedena ve špičkové kvalitě. Vlhkost je těžký soupeř a pokud se k ní nepřistoupí s veliký respektem, je to soupeř neporazitelný. 

Václav Mareček, RIVA a.s.

www.riva.cz