01.12.2021 | Praxe

Vystupující spoje, rozestupující se spáry, tahy po stěrce nebo deformace: Tyto problémy se stále znovu objevují zejména u kaučukových krytin. Přečtěte si, jaké chyby při pokládání jsou často jejich příčinou a jak se jim vyhnout.

Foto: V prostoru oken došlo k překročení doby odvětrání disperzního lepidla, a proto kaučuková obkládačka nepřilne dostatečně na stěrku.

1. Vystupující spoje a rozestupující se spáry

Nejčastějším důvodem reklamací u kaučukových krytin bývají vystupující spoje a rozestupující se spáry. K tvorbě tzv. stříšek a rozestupů dochází u kaučukových krytin tehdy, jestliže pokládaná krytina nebyla vůbec nebo jen nedostatečně aklimatizována a/nebo jestliže během doby tuhnutí lepidla došlo k silnému kolísání teplot. Chladné kaučukové dlaždice se v lepeném loži rozpínají jen pomalu a vytvářejí přitom tlak. Krytinu je tedy třeba před pokládáním nechat dostatečně dlouho temperovat v pokojové teplotě.

Na dobu pokládání je dobré se pro jistotu informovat u výrobce. Je přitom třeba se vyhýbat zapínání a vypínání topení nebo přímému slunečnímu záření na čerstvě položenou podlahu. Obecně je třeba poblíž oken věnovat zvláštní pozornost době odvětrání disperzního lepidla. V těchto místech totiž disperzní lepidlo odvětrává v důsledku tepla podstatně rychleji než na vzdálenějších plochách. V místě oken pak dochází k překročení doby odvětrání a kaučuková krytina přilne k podkladu jen velmi lehce, takže se pak při změnách teploty v místnosti rychle opět uvolní. Důsledkem jsou již krátce po položení viditelné bubliny a boule. V těchto případech je pro jistotu vhodnější použít reaktivní pryskyřičná lepidla.

U kaučukových krytin je zásadně nutné řezat spáry vhodným řezákem nebo nožem s lichoběžníkovým ostřím podle pokynů výrobce. Pokud by se spoje řezaly podél spodní hrany pásu (tzv.řez spodní hrany), dojde místy k tvorbě stříšek. Hrany krytiny musí být v souladu s návodem jejího výrobce řezány za sucha. Jinak nelze dosáhnout dostatečného slepení v místě spojů. Při zde popsaných nedostatcích pak musí zasáhnout profesionál, např. dolepováním a dodatečným vyspárováním pomocí svařovací šňůry.

2. Uvolnění svařovací šňůry ve spárách

Je-li reklamováno uvolnění svařovací šňůry ve spárách mezi částmi kaučukové krytiny, může být důvodem příliš rychle provedené spárování. Tavný drát a krytina nebyly dostatečně zahřáté nebo u krytin se spodní pěnovou částí došlo k zásahu frézy do spodní pěnové části. Boky prvků krytiny pak k sobě nedostatečně přilnou a svařovací šňůra se uvolní. Pro odstranění tohoto nedostatku je nutné starou šňůru odstranit a odborně položit novou.

3. Zrna písku a stopy po stěrce

Foto: Zejména u kaučukových krytin je na povrchu dobře vidět každý tah stěrky, každá nerovnost, každé znečištění a každé zrnko písku. Písková zrna není po položení krytiny možné rozdrtit kladivem, a tak odstranit, na to je krytina příliš měkká.

To všechno nenapravitelně pokazí vzhled povrchu, především u jednobarevných a vysoce lesklých krytin, kde tato situace zpravidla končí reklamací. Tahy po stěrce nejsou podle názoru znalců žádným triviálním přečinem. Vrstva stěrky pod kaučukovými krytinami musí být dostatečně, většinou alespoň 3 mm silná. Známí výrobci kaučuku třímilimetrovou stěrku bezpodmínečně vyžadují. Vystěrkovaná plocha by se měla bezprostředně před pokládáním krytiny přebrousit jemným zrnem a následně pečlivě vysát průmyslovým vysavačem, zejména jestliže jsou na ní patrné nečistoty. Pro odstranění vad – zrna písku vystupující na povrchu krytiny a/nebo obtisky – je nutné již položenou krytinu většinou celoplošně odstranit. Staré lepidlo se musí zbrousit, stěrková hmota vysát vysavačem a plocha natřít přípravným disperzním nátěrem. Následně se provede 3 mm silná stěrka a položí se kaučuková krytina s vhodným lepidlem.

4. Masivní deformace krytiny

K deformaci krytiny dochází, jestliže tlak vznikající při používání/zatížení krytiny překročí pevnost kaučukové krytiny. Tak je tomu tehdy, jestliže kolečka nebo nohy zařízení, například v laboratoři nebo výrobě, vyvíjejí na krytinu enormní tlak nebo nejsou pro pohyb na takové krytině vhodné. Proto je třeba předem se stavebníkem/investorem jasně definovat podmínky používání kaučukových krytin. Na to by měl dbát každý řemeslník, který práci pokladače provádí.

Celý článek najdete v magazínu DOMO č. 6/2021.