27.01.2022 | Zprávy


Přestože jsem doufal, že tato tradiční anketa již nebude opisovat kružnici okolo pandemie koronaviru, není to prostě možné a první dvě otázky se jí přímo týkají. Naštěstí je otázek víc a byl jsem příjemně překvapen, že vaše odpovědi jsou prakticky ve všech případech pozitivní!

Martina Skokanová, manažerka marketingu ASKO a.s.

Uplynulý rok byl bohužel opět ve znamení koronavirové pandemie. Jak se projevila na chodu vaší společnosti?

V řadě věcí jsme již byli poučeni z předchozího období. Velmi jsme zapracovali sami na sobě. Jsme více operativní, více komunikujeme napříč teamy, které si musí efektivně předávat informace. Naučili jsme se fungovat vzdáleně a být v kontaktu nejen osobně. Stále máme prostor pro zlepšení, ale hodně jsme změnili zavedené postupy práce, všichni jsme myslím, pochopili, že to je jedna z cest, jak zůstat na trhu a být nadále úspěšní. 

Ovlivňuje vaše současné podnikání globální nedostatek materiálů a surovin?

Dopad koronaviru a souvisejících opatření je patrný po celém světě. Vzhledem rozsahu a délce trvání pandemie jsou zasažena všechna odvětví podnikání. Nedostatek surovin, ale i lidských zdrojů je patrný stále. Pochopitelně některá odvětví jsou zasažena více, některá aktuálně méně. Dřevozpracující průmysl byl zasažen opakovaně, potýkali jsme se s nedostatkem vstupních surovin, následně s nedostatkem produktů. O to více se nám zúročily dobré vztahy s našimi dodavateli a obchodními partnery, která léta budujeme. 

Co se vám podařilo a na co jste jako firma za loňský rok nejvíce hrdí? 

Určitě jsme hrdí na skutečnost, že jsme toto podivné období přestáli bez nutnosti zásadních škrtů a personálních změn. Myslím, že právem můžeme být hrdí na to, že jsme byli schopni se opakovaně přizpůsobit velkým změnám na trhu, včas a správně reagovat na jeho změny. Za vším stojí spousta práce kolegů napříč celou firmou. Během náročných dnů bylo příjemné potvrdit si, že čas a energie, kterou jsme řadu let vkládali do budování profesionálních vztahů s našimi dodavateli a obchodními partnery, se vyplatila v pravý čas. V krizových situacích jsme se mohli vzájemně podpořit a snáze se nám hledala společná cesta pro oboustranně výhodná řešení. 

Jaké jsou vaše plány na rok 2022?

Situace na trhu je stále velmi turbulentní a nevyzpytatelná. Standardy v plánování, které dříve platily, jsou zapomenuty. Je nutné být v neustálém kontaktu s trhem, sledovat dění nejen ve svém oboru, ale po celé světě. Je nezbytné mít dobré a profesionální vztahy se svými dodavateli a pracovat na jejich zlepšení. Ačkoli věříme, že se situace bude postupně stabilizovat, chceme se i v příštím roce zaměřit na on-line komunikaci, více podpořit náš e-shop. Rádi bychom byli ještě pružnější při řešení potřeb našich zákazníků, našli cestu, jak rychleji reagovat na průběžné výsledky analýz trhu. Chceme si i nadále udržet přední postavení na trhu dodavatelů dřevozpracujícího průmyslu. Do nového roku máme připravenou řadu novinek napříč naším portfoliem a věříme, že si najdou úspěšnou cestu ke svým zákazníkům.

Co byste si v tomto roce nejvíce přáli?

Určitě si přejeme zdraví. Obyčejné přání, které v minulosti mohlo mít nádech otřepaného klišé, dostalo nyní zcela jinou a intenzivní podobu. V první řadě tedy zdraví všech našich zaměstnanců a jejich rodin, zdraví našich zákazníků, obchodních partnerů a dodavatelů. Po pracovní stránce bychom si přáli větší stabilitu trhu, lepší dostupnost některých sortimentů a určitě i dobrý start nových produktů, které máme připravené.

David Veselý, jednatel společnosti Supellex - svět podlah s.r.o.

Uplynulý rok byl bohužel opět ve znamení koronavirové pandemie. Jak se projevila na chodu vaší společnosti?

Vůbec si obchodně nestěžujeme. V rámci obchodu to pro nás byl fantastický rok, ačkoli společensky a provozně náročný.

Ovlivňuje vaše současné podnikání globální nedostatek materiálů a surovin?

Ano ovlivňuje. Stejně tak, jako jakoukoliv jinou firmu, kde došlo k narušení dodavatelsko – odběratelských řetězců. Nám se ale podařilo díky volné skladové kapacitě výrazně navýšit skladové zásoby, takže jsem přesvědčen, že dopad na zákazníky je absolutně minimální.

Co se vám podařilo a na co jste jako firma za loňský rok nejvíce hrdí?

Že vše zvládáme, kolegyně a kolegové "šlapou" a za to jim patří velké díky!!!

Jaké jsou vaše plány na rok 2022?

Velmi ambiciózní. To, co chystáme na rok 2022, hlavně co se týká novinek, jsme už dlouho neměli. Snad nám vyjdou naše podláhářské arény, kde chceme vše oficiálně odstartovat.

Co byste si v tomto roce nejvíce přáli?

Abychom už konečně mohli všichni normálně fungovat ......

Další odpovědi na uvedené otázky najdete v časopise DOMO 1/2022, které vyšlo 25.1., prohlédnout si jej můžete ZDE, příp. objednat si jej můžete ZDE.