23.12.2021 | Zprávy


Odráží se v nich doba vzniku i pozdější osudy stavby. Proměnami stavebního slohu a životního stylu společnosti, vkusu i stavebních technik. Být součástí tohoto vývoje je vždy velkou výzvou a odpovědností zároveň. Veškeré vrcholné hodnoty architektury a umění, jimiž se dnes obdivujeme, jsou výsledkem dlouholeté práce nesčetných generací. Lidí různých oborů od architekta, stavitele, umělce až po cechovní mistry, kteří dávali těmto dílům konečný výraz a tvar.

A právě to se stalo hlavním cílem MŠŘU (Mistrovská škola řemesel a umění), aby tito mistři a pokračovatelé slavné tradice řemesel nevymřeli. A že se to daří, je důkazem další práce na zámku Hrádek u Nechanic.

Tato stavba je svérázným epilogem zámeckého bydlení a způsobu života dané společenské epochy. Je čistým produktem vlny romantismu v nápodobě anglické gotiky. Oproti např. zámku Hluboká nad Vltavou, kde byl tento styl uplatněn jako přestavba starších objektů, byl Hrádek u Nechanic založen doslova "na zelené louce".

Panství přešlo roku 1829 do vlastnictví rodu Harrachů a po deseti letech zahájil František Antonín Harrach stavbu zámku. Teprve roku 1857 byla dokončena hrubá stavba a po dlouhá léta se pracovalo na vnitřní výzdobě. Náročnost této práce dokazuje provedení interiéru.

V současnosti probíhají opravy poškozených částí podlah po zatečení do objektu.

Na příští rok je však připravována rozsáhlá obnova již zničených a v převážné míře zlikvidovaných podlah. To vyžaduje důslednou projektovou přípravu. Zmapování původních vzorů a skladeb podlah. Řemeslníci se tak stávají spolu s památkáři tvůrci replik a obnovy původních podlah.

Bohužel voda, spolu s červotočem dovedou dřevěnou podlahu zcela zlikvidovat. To se bohužel stalo v prostoru knihovny. Došlo k deformaci povrchové vrstvy z lamel. Výplně jsou provedeny z javoru. Lemující prvky jsou z masivního dubu. Ten naštěstí zásah vody přežil. Lamely se musí mechanicky odstranit. Část, kde červotoč dřevinu značně narušil se drolí a po částech je sejmuta poměrně snadno. Na některých místech však překvapivě pevně drží a při demontáži se trhá. Veškeré tyto části se tak musí odsekat dlátem a následně zabrousit. Po odstranění se plocha petrifikuje prostředky proti hmyzu a plísním. 

Potom následuje příprava pro lepení a je nutné předem připravit lamely. Ty tvoří „švartny“ v identické tloušťce, rozměrech a dřevině původní podlahoviny. I když je vše předem přesně zaměřeno, vždy se tvar musí odzkoušet přímo na místě. Dřevo jako hydroskopický materiál reaguje na teplotu a vlhkost v interiéru, a proto je nutná aklimatizace dřeviny. Proto jsou i malé opravy velice náročné na čas a s tím spojené cestování. Na to se při stanovení ceny oprav nesmí zapomenout.

Dále následuje celoplošné lepení. Volba lepidla je alchymií, která vychází ze zkušeností podlaháře. Fixace totiž musí respektovat vlhkostní a teplotní podmínky objektu. Na zámcích je to vždy problém, protože jsou v převážné většině bez vytápění a Hrádek není výjimkou.

Lamely je nutno předem položit na „sucho“ a přesně upevnit rozměry. Pak se celoplošně přilepí a zatíží. K zatížení jsou vhodná „závaží“, ale je možné též využít nábytek, který je dostatečně těžký a jejich funkci nahradí. Vše se však musí provádět s velkou opatrností, aby nedošlo k větším škodám, než je oprava. Po zaschnutí přichází povrchová úprava. Drobné spáry se musí zatmelit. Pak následuje přebroušení povrchu v několika krocích. U malých ploch postačí orbitální brusky s odsáváním prachu. Postupně od zrnitosti 40, pak 60, v případě nutnosti opět dotmelení. Poté následuje brus o zrnitosti brusiva 80, 100 a 120. Po pečlivém vysátí, provádí se po každém broušení, následuje moření do barvy stávajících okolních dřevin. Po zaschnutí již přichází finální povrchová úprava. V případě zámku Hrádek jsou podlahy lakovány dvousložkovým lakem QUICK A + B pro extrémní zátěž. Tento lak odolává velkému provozu návštěvníků mnohem lépe než oleje s voskem. Ty se užívají poměrně často, avšak buď ve spojitosti s krytím koberci. Pokud nejsou, pak musí přijít na řadu pantofle. Ty byly dříve běžnou záležitostí. A jako děti jsme je měli velice rádi. Dobře jsme si zabruslili. Bačkory se stávají minulostí, a tak je možná buď aplikace ochranných koberců nebo zátěžový lak. 

Další etapou je řešení nových podlah. V současné době jsou původní podlahy (bohužel zatím nevíme, jaké byly) nahrazeny pouze smrkovou palubovou podlahou. Ta bude demontována, podklad podrobně prohlédnut a opraven. Na tento podklad bude provedena nová nášlapná vrstva. Zde půjde o parkety nebo jinak členěné plochy, což je nyní předmětem zkoumání. Hledají se dobové záznamy. Taktéž je možné vycházet z dobových vzorů. Několik vzorů z identické doby uvádíme – viz foto. Finální rozhodnutí je na památkářích, kteří mají přístup k historické dokumentaci a mají odbornou zkušenost. Jak to ve finále dopadne, vás budeme informovat po realizaci.

Ing. Jiří Dvořák
Místopředseda Cechu parketářů ČR
Ředitel MŠŘU Jablonec nad Nisou

Fotogalerie

Podívejte se také na související fotogalerii.