01.10.2021 | Zprávy

Saint-Gobain podporuje odvážné projekty, jako je Český soběstačný dům.

Na jihu Čech nedaleko Českého Krumlova dnes stojí již hotová jedinečná ukázka možné budoucnosti bydlení. Český soběstačný dům dokončený letos na konci léta je zcela samostatnou jednotkou bez nutnosti napojení se na inženýrské sítě, navíc ekologický a postavený podle pravidel udržitelnosti. Unikátní projekt, který by se neobešel bez použití moderních technologií a který je nyní plně přístupný k prohlídkám, od počátku podpořila Skupina Saint-Gobain – výrobce stavebních materiálů a dlouhodobý podporovatel udržitelného stavebnictví.

Koncem letošního léta došla po pěti letech od prvotní myšlenky k úspěšné realizaci stavba Českého soběstačného domu. Ten je nově plně přístupný také k prohlídkám a dokonce i přenocování. Široká veřejnost tak může shlédnout a na vlastní kůži zažít zcela unikátní projekt, který vznikal s ideou vyrobit si veškerou potřebnou energii samostatně, efektivně využívat koloběh vody, teplo a celkově existovat v maximální symbióze s přírodou. Za projektem stojí stejnojmenná organizace „Český soběstačný dům“ – parta odborníků, techniků, stavebníků a nadšenců v čele s autorem původní myšlenky Pavlem Podruhem.

Postavit takovýto zcela soběstačný dům je velkou výzvou především pro technologická řešení. Pro stavbu ČSD proto bylo třeba využít dostupné moderní technologie, zhodnotit jejich funkčnost pro daný typ domu a dobře je využít v praxi. V roli technologického poradce a dodavatele vysoce kvalitních a udržitelných materiálů stála od počátku projektu Skupina Saint-Gobain. „Už při přípravě samotného konceptu se ale velice brzy ukázalo, že skutečně komplexní a komfortní řešení energeticky soběstačných budov od umístění na pozemku a volby materiálů přes individualizovaný výběr technologií až po jejich vzájemné propojení a uřízení je v ČR naprosto nedostatkovým zbožím,“ říká Ing. Petr Antl ze Saint-Gobain. 

„Vznikl proto pečlivě sestavený tým odborníků a odborných partnerů, kteří společně tuto realizaci koncipovali a vyvinuli i vlastní systém řízení pro energeticky soběstačné stavby. Tento systém je srdcem celého domu a bez něj by nebylo vůbec reálné soběstačný dům postavit,“ vysvětluje Pavel Podruh. 

Stěžejní byl i výběr stavebních materiálů. S projektanty, kteří dům navrhovali, již v projektové fázi úzce spolupracoval Ing. Petr Antl ze Skupiny Saint-Gobain a doporučil k realizaci vhodné konstrukce, které zabezpečují tepelný komfort, snižují energetickou náročnost a zlepšují i další parametry domu, jako je například jeho akustika. Základem domu je konstrukce z cihelných bloků, tu vhodně doplňují materiály Weber, ISOVER a Rigips. V domě tak naleznete materiály ISOVER pro izolace základů, fasády, podhledů, podkroví a podlah, sádrokartony Rigips pro zaklopení podkroví, výstavbu příček nebo sádrové omítky Rimat v interiérech. Vše doplňuje fasádní systém s chytrou omítkou, hydroizolace, lepidla,  nivelační a podlahové hmoty Weber. 

Na první pohled působí dům o rozloze 100 m2 jako běžné stavby. Při bližším pohledu si ale všimnete odlišností, které napoví, že jde o něco speciálního. Jižní části střech jsou kompletně osazeny estetickou fotovoltaikou, kolem domu je rozvedený důmyslný systém pro svod dešťové vody do podzemní nádrže, a pokud se podíváme dovnitř technické místnosti, objevíme zde lithium-železo baterii o kapacitě 20 kilowatthodin.  „Dům opravdu není připojený k elektrické síti a nevyužívá ani vodovod či kanalizaci. Sen pro každého, kdo se chce stát zcela svobodným, nezávislým na centralizované výrobě elektřiny a dalších zdrojích,“ dodává autor celého projektu Pavel Podruh.

Pavel Podruh je zakladatelem a otcem celého projektu, svým nadšením dokázal strhnout celou řadu odborníků a partnerů, kteří jeho nápad podpořili. Mezi ně patří i Saint-Gobain. Za svou práci získal cenu Manažer roku 2017, Cenu OSN za společenskou odpovědnost či European Sustainable Energy Award 2018 (nejvyšší ocenění Evropské komise, kategorie: inovace v energetice). Svou činností působí jako akcelerátor moderních technologií založených na obnovitelných zdrojích.

https://www.csdum.cz/