27.08.2021 | Zprávy

Udržitelná architektura je dnes nezbytností. Dlouhodobá udržitelnost, přínosnost a návratnost investice do proměny prostředí by měla zároveň minimalizovat negativní dopady na své okolí. 

„Ke konkrétním tématům, které musí dnešní architekti řešit, tak patří vyvážené plánování, omezení energetické náročnosti užitím obnovitelných zdrojů, šetření vodními zdroji, využívání dešťové a šedé vody, zdravé a příjemné prostředí pro uživatele, používání obnovitelných materiálů nebo efektivnější nakládání s existujícím stavem,“ řekl předseda České komora architektů Jan Kasl.

Komora je přesvědčena o důležitosti a zásadním vlivu člověkem utvářeného prostředí na téma udržitelnosti. Na své valné hromadě proto odborná Pracovní skupina Udržitelnost členy seznámila se sedmi základními tezemi, jež popisují možnosti a úkoly, které lidskou společnost v tématu udržitelnosti čekají z pohledu architekta. Vychází tak ze zkušeností, které nashromáždili architekti ve své praxi a také z přínosné více než rok trvající spolupráce s Českou radou pro šetrné budovy. Ta pro členskou základnu ČKA pořádá pravidelné odborné semináře na téma udržitelnosti. Seznamuje tak architektonickou komunitu s detaily šetrných řešení, úspěšnými šetrnými projekty a také novinkami na poli šetrného stavebnictví.

„Spolupráce s architekty je velmi důležitým prvkem naší mise. Cílem České rady pro šetrné budovy je totiž vzdělávání veřejnosti, a to i té odborné, v otázkách nejnovějších principů udržitelnosti. Pro architekty jsme za posledních 12 měsíců uspořádali 38 online odborných seminářů, kterých se zúčastnilo přes 2000 členů ČKA a CZGBC. Tématem bylo například cirkulární ekonomika, energetické úspory, hospodaření s vodou, zdravé vnitřní prostředí, certifikace budov a mnoho dalšího,“ připomněla hlavní přínosy spolupráce výkonná ředitelka České rady pro šetrné budovy Simona Kalvoda. 

I díky spolupráci s Českou radou pro šetrné budovy tak Česká komora architektů vnímá ze svého pohledu jako základní princip, který musí vnést udržitelnost do výstavby, komplexnost řešení. Každý projekt musí zohledňovat lokální podmínky, okolnosti a komunity, ale zároveň musí být připraven s vědomím globálních souvislostí. Práce na projektech se totiž nedá zúžit na jeden problém a jednu odbornost, je potřeba týmové mezioborové spolupráce v celém jeho průběhu. 

Klíčová je pro udržitelnost úloha urbanismu a plánování krajiny a také kvalitní architektura. „Technika nemůže zachraňovat architektonické řešení. Návrh musí vznikat jako komplexní a provázané dílo včetně odpovídajícího zasazení do prostředí,“ píše se v tezích ČKA. Teze udržitelnosti chce ČKA postupně zavést do praxe všech svých členů. 

Zdroj: Česká rada pro šetrné budovy