12.07.2021 | Praxe

V nabídce spol. ASKO a.s. najdete nabídku dřevěných terasových prken z tuzemských a rovněž z exotických dřevin. Jak se mají správně nainstalovat a jak je třeba se o ně starat, aby co nejdéle vydržely?

MONTÁŽ
Podklad
Podloží pro montáž musí být pevné, stabilní a nesmí se bortit. Podkladový „rošt“ by měl být vytvořen tak, aby dostatečně odváděl dešťovou vodu. Voda nesmí zůstávat pod roštem. Pro zamezení růstu plevele použijte igelitovou fólii. Optimální podklad je pískové, štěrkové nebo kameninové zhutněné lože ve dvou vrstvách. Spodní vrstva z hrubšího materiálu, např. kamenivo frakce, má mít mocnost 15 – 20 mm. Vrchní vrstva je z jemnějšího materiálu pro snazší vytvoření rovného povrchu. Rovný povrch je důležitý, vyhnete se pracnému podkládání roštu, aby ležel celou plochou na podkladu. Pro lepší stabilitu použijte betonové dlaždice rozmístěné na podklad.

Nosné desky
Doporučujeme používat je ze stejného dřeva jako terasová prkna, lze však použít hranoly s podobnou hustotou jako vrchní prkna. Podkladní rošt musí mít rozestup jednotlivých hranolů maximálně 50 cm v případě terasových prken tloušťky 25 a více mm, u 20 – 24 mm tloušťky doporučujeme 40 cm. Zajistěte spád podkladního roštu 2 % v uvažovaném směru odvodnění. Při montáži na betonový podklad použijte pod hranoly gumové podložky pro lepší odvod vody. Důležité je zajištění odvětrání prostoru pod terasou.

Montáž prken
Rozestup mezi terasovými prkny při montáži musí být 4 mm. Dřevo pracuje a terasová prkna nemohou být namontována přímo k sobě. Používejte pouze spojovací materiál z nerezové ocele. Pro správnou funkčnost doporučujeme otvor pro vrut předvrtat a zahloubit „zahlubovákem“ proti možným otřepům kolem hlavičky vrutu. Používejte nerezové vruty, které jsou dvakrát delší, než je síla prken. Vzdálenost vrutů od konce prken je maximálně 5 cm, aby se neohýbaly jejich konce.

Zdržte se po instalaci terasy práce s „flexou“ v blízkosti terasy, může dojít k dopadu kovových jisker na terasu. Poškození je nevratné. Vzhledem k tomu, že dřevo je přírodní produkt, pracuje tedy hlavně v důsledku kolísání teploty nebo vlhkosti. Může se stát, že se materiál ohýbá. Prohnutá prkna instalujeme pomocí stahováků nebo popruhů. Prkno nejdříve přišroubujeme na kraji a postupně přitahujeme pomocí stahováku na jednotlivé podkladní hranoly s dodržením mezery mezi prkny (4 mm).

Údržba
Pro ochranu a údržbu terasových prken doporučujeme používat produkty značky FAXE, které najdete v exkluzivní nabídce spol. ASKO a.s. Olej pro venkovní terasy může být transparentní, nebo s pigmentem. Olej s pigmentem sjednocuje barevnost dřeva a zabraňuje vyblednutí vlivem ultrafialového záření (dále jen UV). Transparentní olej obsahuje komponenty, které pohlcují UV záření, zpomalují přirozené blednutí a chrání dřevo před plísněmi. Atraktivnost transparentního nátěru spočívá v jeho schopnosti dodat dřevu přirozenou strukturu a zvýraznit jeho kresbu. Dřevo pracuje v závislosti na klimatických podmínkách, čímž nevyhnutelně vznikají vlasové trhlinky. Vzhledem ke srážkám, k přímému slunečnímu záření a k intenzitě pohybu lidí lze očekávat, že na vodorovné ploše bude olejový nátěr sloužit cca 1 rok bez opravy. Poté je třeba olejový nátěr obnovit.

Doporučená aplikace ochranných přípravků
Olej nanášíme na terasu maximálně do dvou týdnů po montáži (mimo modřínových prken, kde se aplikuje ochranný olejový nátěr ihned). Prkna sjednotí barvu a olejnaté látky obsažené ve dřevě na povrchu musí zaschnout. Všechny řezné hrany ošetřete taktéž olejem či dřevařským voskem kvůli zamezení vnikání vlhkosti. Před aplikací nátěru dbejte na to, aby terasová prkna byla očištěná a suchá. Při aplikaci oleje dbejte na rovnoměrné nanášení v tenké vrstvě a ve směru fládrování dřeva. Při užívání terasy dřevo pracuje
v závislosti na klimatických podmínkách a nevyhnutelně vznikají vlasové trhlinky. Při silné vrstvě nepronikne veškerý olej do dřeva a vytvoří na něm film. Tento film ale bohužel pracuje v opačném směru než dřevo, neboť v něm drží vlhkost. Proto nadbytečnou vrstvu oleje setřete.

Olej naneste pevným štětcem nebo válečkem z mikrovláken a důkladně roztírejte. Povrch uschne cca za čtyři hodiny, neulpívá na něm prach, za 12 hodin je povrch pochozí při venkovní teplotě 20 °C. Dokonalé proschnutí nastane po asi deseti až čtrnácti dnech.

Pravidelné ošetření
Pro udržení stále dokonalého vzhledu dřevěné terasy doporučujeme na jaře celý povrch důkladně očistit čističem na terasy a kartáčem s velkým množstvím vody. Po důkladném uschnutí je potřeba provést úpravu povrchu terasy olejovým nátěrem. Znečištění a odolné skvrny lze odstranit buď silným proudem vody, nebo přípravkem: čističem na terasy značky FAXE.

Katalog s nabídkou teras od ASKO a.s. najdete ZDE.