18.05.2021 | Zprávy

Letos ještě jednou navštívíme zámek Sychrov, neboť je studnicí krásných interiérů a konstrukcí. Schodiště k nim neodmyslitelně patří.

Co můžeme našim předkům řemeslníkům závidět, je fakt, že objednavatel, většinou majitel, si přál, aby dílo bylo funkční – a přitom krásné. Vždy to vyžadovalo kvalitní materiál, především však pečlivou práci. Ani dříve nebyla práce laciná, o materiálu ani nemluvě. Cena stála až třetí v pořadí, i když se dříve též šetřilo (i u těch bohatých). Dnes pořadí vypadá bohužel jinak. Na prvním místě ve většině případů figuruje právě cena, ale požadavek na kvalitu a co nejlepší vzhled však platí stále!

To ale často nejde sladit, proto jsou reklamace na denním pořádku.

Vraťme se však ke schodišti na zámku Sychrov. Zde rozhodujícím parametrem opravy schodiště byla naštěstí funkčnost a vzhled. Ve finále však přece jen také co nejlacinější řešení. Vždyť to, co je kvalitně provedené, není nikdy drahé. Drahé jsou především opravy a odstranění toho, co bylo při práci ošizeno nebo provedeno neodborně. Již první pohled na schodiště nám napověděl, že nepůjde o nic jednoduchého. Podrobná prohlídka nám upřesnila, co je potřeba provést. Konstrukce naštěstí nebyla napadena dřevokazným hmyzem – milé překvapení. Pouze u několika prvků zapuštěných ve zdivu jsme zaznamenali houbu. Dřevomorka to nebyla – druhé příjemné zjištění. Postačí tedy lokální výměna poškozených prvků.

Stupně jsou místy rozlepeny. Stažení a slepení zpevní konstrukci. Použili jsme tedy PV lepidlo. Povrchy stupňů už doznaly provozem opotřebení, které šlo odstranit čtyřmi kroky broušení a dotmelení. Na podestách se na mnoha místech prkna rozestoupila, tam už muselo přijít špánování. Tmel na to nestačí, navíc by během času při pohybu vypadal. Po celkovém obroušení byl proveden dvojnásobný nátěr olejem s voskem a egalizací a jako již mnohokrát jsme použili Hardwaxoil od firmy SAICOS.

Tím ale oprava neskončila. To složitější teprve přišlo, tedy vskutku „oříšek“. Schody opravíte standardně ověřenými postupy. Ale jak na velice členité vyřezávané zábradlí, které musíte očistit, obnovit, zpevnit a povrchově ošetřit z obou stran? K tomu už potřebujete restaurátora, navíc horolezce. Naštěstí takového v našem týmu máme. Není samozřejmě sám. Při opravě přece potřebujeme i další práce, například řezbářství. Řada prvků je poškozená, nebo dokonce scházejí. Podle původních prvků je šikovná restaurátorka vyrobí a instaluje natolik dokonale, že to po povrchovém patinování ani odborník nepozná. A zde se nabízí ta největší radost: když dílo vypadá jako z doby jeho vzniku, ano, když se čas zastavil. Právě to představuje cíl a sen každého řemeslníka – restaurátora. Na tuto opravu budu i já dlouho vzpomínat.

Ne každý řemeslník má možnost restaurovat tak cenné prostory a konstrukce. Proto se o postupu se čtenáři rádi podělíme: Než začneme s jakoukoliv prací, musí proběhnout historický a technický průzkum zadaných konstrukcí.  Tuto náročnou práci dokáže provést jen zkušený restaurátor ve spolupráci s realizátorem. Aby takovouto zakázku firma vůbec mohla provádět, musí takového specialistu mít ve svém týmu. Firma DEVA s takovým restaurátorem dlouhodobě spolupracuje. Pan Milan Kubík je restaurátorem s licencí Ministerstva kultury ČR. Ne každý restaurátor je však jako on vstřícný a projevující ochotu se o své dlouholeté zkušenosti podělit.

S jeho pomocí jsme si při realizaci konstrukcí ověřili původní technologie. Schodiště, jak je i z fotografií patrné, patří k náročným prvkům interiéru. Samotné zábradlí reprezentuje mistrovskou práci truhláře a řezbáře v jedné osobě. Je třeba se seznámit s konstrukčními spoji a technikami původních realizátorů.  K tomu potřebujeme velice opatrně a šetrně rozebrat spoje a pochopit statiku celé konstrukce. Po zevrubném prostudování pracovních postupů ještě následuje průzkum použitých materiálů. Co se dřevin týče, nemusí být oprava složitá, pokud jde o evropské dřeviny, což byl i tento případ. Co se týká povrchových úprav, vychází posouzení ze znalosti dobových materiálů. Pro opravu tedy lze použít identické dřeviny a pro povrchové úpravy materiály, které jsou „kompatibilní“ s původními. Časem však kromě opotřebení dochází též k oxidaci dřeva a na povrchu k usazování špíny. Tu lze částečně odstranit chemicky. Po tomto odstranění nečistot a oxidované vrstvy se provede napuštění dřeviny olejem. Jako další ochrana se nanášejí nátěry oleje s voskem. Závěrečné přeleštění uzavře povrch proti usazení nečistot.

Jak i laik pozná, není to práce běžná. Bez odborných znalostí, životní praxe a dovedností se do této práce nelze pustit. Náš velký dík patří i pracovníkům zámku za cenné informace a sounáležitost při realizaci. Takto náročná práce vždy zasáhne do provozu zámku a bez vstřícnosti provozovatelů se neobejdeme. Díky týmu skvělých lidí se dílo mimořádně zdařilo a dočkalo se i pochvaly památkářů. Kromě finanční odměny to pro nás především znamená radost z práce a podněty do dalších zakázek.

Ing. Jiří Dvořák, za realizaci firmou DEVA s.r.o.
ředitel Mistrovské školy řemesel a umění

Zdroj: časopis DOMO 3/2021

Fotogalerie

Podívejte se také na související fotogalerii.