02.03.2021 | Zprávy

Památky znamenají velkou inspiraci a současně jedinečný podnět pro každého řemeslníka.

Historické podlahy vždy představují pro každého řemeslníka velkou výzvu. Stále platí, že zakázku může získat jen firma či řemeslník s licencí, případně s významnou referencí a s dozorem restaurátora. Přesto téměř vždy narazíme na něco překvapivého. Nejinak to vypadalo i při restaurování podlah na zámku v Sychrově.

Zadání znělo: Zachovat autentičnost podlah z let 1860 až 1870 a prodloužit jejich životnost na další desetiletí. Předchozí podrobný historický průzkum napověděl, že musíme počítat s lokálním napadením podlahového souvrství dřevokaznou houbou vinou letitého zatečení. I na překvapení v podobě pracovitosti dřevokazného hmyzu byli realizátoři připraveni, což se v konečném důsledku velmi vyplatilo. Díky této obezřetnosti nenastalo standardní zpoždění a vhodná koordinace se zámeckými truhláři nezpůsobila žádné zdržení.

Náročné práce s novými prvky intarzií, opravami a s doplněním chybějících prvků rovněž vyžadují dobrou přípravu. Ta naštěstí proběhla, tudíž obnova podlah dle hodnocení majitelů dopadla na jedničku. Dílo je vždy výsledkem součinnosti všech zúčastněných, nejen řemeslníků, ale i zadavatele-investora a dozoru památkářů. Jen sehraný tým zaručí skvělý výsledek. Tímto vás zveme na prohlídku zámku Sychrov.

Ing. Jiří Dvořák, vicepresident Cechu parketářů ČR

HISTORIE

Historie zámku Sychrov začíná na konci 17. století, kdy nechali Lamottové z Frintroppu vystavět první zámeckou budovu v barokním slohu. Nejdůležitější éra zámku však začala až v roce 1820. Tehdy se majitelem svijanského panství, jehož byl Sychrov součástí, stal Karel Alain Gabriel, člen francouzského knížecího rodu Rohanů. Sychrov, který se měl stát jeho reprezentativním sídlem, byl ale tou dobou již značně zchátralý, proto se Karel Alain rozhodl celý zámek rozšířit a přestavět v klasicistním stylu.

Klasicistní podoba zámku dlouho nevydržela, neboť Karlův synovec, kníže Kamil z Rohanu, považoval už v roce 1847 budovu za zastaralou a nevyhovující tehdejšímu romantickému vkusu. Rozhodl se proto pro další rozsáhlou přestavbu, probíhající v letech 1847 až 1862. Autory novogotické podoby byli architekti Bernard Grueber a Josef Pruvot. Zejména Pruvot se podílel na úpravách všech zámeckých interiérů podle představ jeho majitele, zmíněného Kamila z Rohanu.

Dalším významným umělcem, podílejícím se na podobě zámku, byl Petr Bušek. Tohoto původem pražského řezbáře pozval kníže na Sychrov, ten zde nakonec strávil bezmála 38 let. Bušek se svou dílnou vytvořil unikátní řezbářskou výzdobu zámeckých pokojů včetně parketových podlah, kazetových stropů, obložení stěn a také nábytku. Podoba pokojů, v nichž proběhla restaurace parketových podlah, tedy konkrétně velkého přijímacího salonu, krbového salonu a kabinetu kněžny, vychází z původních Pruvotových návrhů z let 1853 až 1854.

Fotogalerie

Podívejte se také na související fotogalerii.