08.10.2020 | Zprávy


Stavební produkce v srpnu reálně meziročně klesla o 9,7 %. Po vyloučení sezónních vlivů byla meziměsíčně nižší o 1,4 %. Stavební úřady vydaly meziročně o 3,0 % stavebních povolení více a orientační hodnota těchto povolení klesla o 12,0 %. Meziročně bylo zahájeno o 3,0 % bytů méně. Dokončeno bylo o 1,7 % bytů méně.

Stavební produkce v srpnu 2020 byla reálně meziměsíčně nižší o 1,4 %. Meziročně klesla o 9,7 %. Produkce v pozemním stavitelství se ve srovnání se stejným měsícem minulého roku snížila o 11,2 % (příspěvek −7,9 procentního bodu). Produkce inženýrského stavitelství meziročně klesla o 6,2 % (příspěvek −1,8 p. b.).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců2 ve stavebnictví se v srpnu 2020 meziročně snížil o 1,9 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců v srpnu 2020 meziročně vzrostla o 6,1 %.

Stavební úřady v srpnu 2020 vydaly 7 595 stavebních povolení, meziročně o 3,0 % více. Orientační hodnota těchto staveb dosáhla 31,1 mld. Kč a ve srovnání se stejným obdobím roku 2019 klesla o 12,0 %.

Počet zahájených bytů v srpnu 2020 meziročně klesl o 3,0 % a dosáhl hodnoty 3 198 bytů. V rodinných domech došlo k poklesu počtu bytů o 10,9 %. V bytových domech byl zaznamenán pokles počtu zahájených bytů o 15,5 %.

Počet dokončených bytů v srpnu 2020 meziročně klesl o 1,7 % a činil 2 992 bytů. V rodinných domech došlo k poklesu o 14,9 %, v bytových domech počet dokončených bytů vzrostl o 7,3 %.

Stavební produkce podle údajů Eurostatu v červenci 2020 v EU27 meziročně klesla o 3,9 %. Pozemní stavitelství se snížilo o 4,2 % a inženýrské stavitelství kleslo o 0,4 %. Údaje za srpen 2020 Eurostat zveřejní podle předběžného harmonogramu dne 19. 10. 2020.

Podrobnosti naleznete v Rychlé informaci: https://www.czso.cz/csu/czso/cri/stavebnictvi-srpen-2020