07.08.2020 | Praxe

Terasy v terénu jsou předmětem vysokého namáhaní způsobeného zátěží, změnou teplot, sluncem, vodou, sněhem a mrazem. Chcete-li zachovat hodnotu terasy nejlepším možným způsobem a současně zabránit jejímu poškození, musíte dokonale sladit konstrukci a hydroizolaci terasy. Pomocníkem je systémové řešeni Ceresit složené z vyrovnávacích hmot, penetrací, hydroizolace, lepidel a spárovacích hmot.

PŘÍPRAVA PODKLADU

Podklad je potřeba očistit, odstranit nesoudržné vrstvy a odsát prach. Pro jeho vyrovnání a vytvoření spádu min. 2 % volte rychletvrdnoucí vyrovnávací hmotu Ceresit CN 87 nebo Ceresit CN 83 (s přidáním emulze Ceresit CC 81).

PENETRACE

Pokud použijete těsnící malty Ceresit CR 166 nebo Ceresit CR 90 Crystalizer, nemusíte používat žádnou z penetrací Ceresit.

UTĚSNĚNÍ PODKLADU

Pro utěsnění doporučujeme použít elastickou těsnící maltu Ceresit CR 166 nebo Ceresit CR 90 Crystalizer. Dvousložková malta CR 166 je vhodná k použití v interiéru i exteriéru, na podklady kritické i stálé. Odolává náporu vlhkosti z negativní strany, zpomaluje proces karbonatizace, a tím se stává skutečnou ochranou betonu i železobetonu před poškozením vlivem atmosférických srážek. Do rohů a dilatačních spár vložte izolační pas Ceresit CL 152.

LEPENÍ DLAŽBY

Ze širokého sortimentu lepidel Ceresit je možné vybrat flexibilní lepidlo Ceresit CM 16 FLEXIBLE, které se lepí metodou oboustranného lepení. Ale vhodná jsou také flexibilní lepidla Ceresit CM 17 SUPER FLEXIBLE nebo Ceresit CM 22 MEGA FORMAT FLEXIBLE.

SPÁROVÁNÍ

Pro spárovaní použijte flexibilní spárovací hmotu Ceresit CE 43 Grand‘Elit.

PŘECHODOVÉ A MONTÁŽNÍ SPÁRY

Přechodové, stykové a montážní spáry vyplňte PE těsnícím provazcem a uzavřete sanitárním silikonem Ceresit CS 25 Sanitary.

www.ceresit.cz