16.07.2020 | Praxe

Konopí je už nějaký čas stálicí na trhu s přírodními izolačními materiály. Ať už se jedná o rohože do podlah, stěn, střech či ty s vyšší objemovou hmotností pro kontaktní zateplovací systémy fasád domů. A právě objemová hmotnost, respektive způsob zpracování konopných vláken či pazdeří, hraje roli při jejich následném použití.

Chůze, posunování židlí, pády nejrůznějších předmětů, ale třeba i provoz strojů umístěných na podlaze, to vše způsobuje zvuky, které se šíří stavební konstrukcí a znepříjemňují tak obyvatelům domu život. Souhrnně je nazýváme kročejový hluk. Šíří se všemi směry a proto se dnes izolují nejen samotné podlahy či schodiště, ale i jejich napojení na stěny. Jednou z alternativ, jak podlahu zvukově odizolovat jsou právě konopné rohože, v případě kročejového hluku pak i pásky z nich či konopné desky pro tento způsob přímo určené.

Přírodní vlákna jsou schopna vibrovat na stejné frekvenci se zvukovými vlnami. Nejsou vzájemně spojena, v izolačních rohožích vytvářejí volnou strukturu a vlivem vibrací dochází navíc ke tření mezi vlákny. Dlouhá, pružná a houževnatá vlákna svým chováním ve struktuře výrazně oslabují intenzitu zvukových vln. Konopná izolace tak má velmi dobré akustické vlastnosti jak v oblasti zvukové pohltivosti, tak i v oblasti dynamické tuhosti. Dynamická tuhost je nejdůležitější vlastností u izolačních materiálů s použitím pro plovoucí podlahy, zvuková pohltivost hraje důležitou roli u izolační materiálů používaných do dělících konstrukcí.

Tloušťka konopné izolační desky [mm] Dynamická tuhost  [MPa.m-1] Vážený činitel zvukové pohltivosti
20 12,47 0,95
40 6,5 0,9
60 4,61 0,95

Tab.: Naměřené hodnoty dynamické tuhosti a zvukové pohltivosti konopných zateplovacích desek (VUT Brno)

Jako první se v posledních letech na trhu objevili tzv. měkké rohože s objemovou hmotností od 20 do 40 kg, které se používají pro tepelnou a zvukovou izolaci jak obálky budovy a střechy, tak do podlah. Z nich se dají nařezat i pásy pro kročejovou izolaci na trámy pod dřevěné podlahy. S navyšováním objemové hmotnosti a tím pádem i tuhosti izolací se objevili i plošné izolační desky pod plovoucí podlahy. Ty mají dvojí funkci, a to zateplovací a zvukově izolační, tlumící mimo jiné i kročejový hluk.

Foto: Detail kročejové izolace

Konopná vlákna a pazdeří byla jako izolační materiál používána již před tisíci lety. Byla a jsou oblíbena nejen pro své výše zmíněné akusticko-izolační vlastnosti, tepelně izolační vlastnosti, tepelnou akumulaci a redistribuci vlhkosti, ale především pro svoji nízkou degradabilitu, tedy velice dlouhou životnost. V současném světě svoji atraktivitu získávají i díky svému ekologickému aspektu tedy, že se jedná o obnovitelný přírodní zdroj, který navíc při svém růstu (rostlina konopí setého dorůstá dle odrůdy až do 4 metrů) masivně absorbuje CO2.

Konopné izolace navíc neobsahují žádné karcinogenní ani jinak zdraví škodlivé látky. Díky vysoké difúzní propustnosti dům nepřestává „dýchat“, konopná izolace tak udržuje pro obyvatele domu zdravé mikroklima bez množících se bakterií, plísní a jiných alergenů. Stále častěji je tak konopí využíváno nejen u dřevostaveb či rekonstrukcí roubenek, ale díky novým technologiím zpracování a výroby i v kombinaci s moderními materiály, tedy u staveb a aplikací, kde by se jejich použití pře pár lety nepředpokládalo.

Foto: Pazdeřová deska

V závěru je důležité zmínit i lehké desky z konopného pazdeří (vnitřní dřevitá část stonku konopí, nadrcená při zpracování vlákna s velice podobnými izolačními vlastnostmi), které se používají podobně jako osb desky, tedy nejen k výrobě lehkého nábytku a konstrukcí, ale také i při výrobě podlahových skladeb.

Patrik Majringer, www.konopny-beton.cz 

Foto a zdroje: NORICUM, s.r.o., Naporo Klima Daemmstoff GmbH, Canabest s.r.o.