15.07.2020 | Realizace

Pokládka podlahových PVC krytin proběhla v červnu tohoto roku v tělocvičně Školy uměleckého průmyslu v Trenčíně. Jednalo o 550 m2. Pro lepení PVC krytin byl použit výrobek Profesionální disperzní lepidlo na podlahy PRO 7600.

PVC krytina již byla připravená, rozřezaná, naměřená a částečně rozložena na ploše. Byl zkontrolován podklad, který byl připravený, byl přebroušený a vyčištěný. Penetrace v tomto případě nebyla použita, protože by se prodloužil čas odvětrání lepidla, a to bylo pro realizátory nežádoucí. Podklad se ještě jednou zametl a přistoupilo se k postupné aplikaci lepidla na plochu. K nanášení se použila zubová stěrka o velikosti zubu A2. Po natažení lepidla bylo nutné nechat plochy s lepidlem odvětrat. Tento čas byl využit pro přípravu dalších ploch a také pro seznámení realizátorů s dalšími výrobky Den Braven.

Podlaháře nejvíce zajímaly samonivelační hmoty, kamenné koberce a systém EPOXIN. Byli také příjemně překvapeni čisticí silou vlhčených ubrousků. Podlaháři měli jedinou výhradu k použitému lepidlu, zdálo se jim trochu řídké, ale díky tomu se jim zase lépe nanášelo na podlahy, protože kladlo menší odpor. Proto si neuměli představit aplikaci na kolmé stěny. Nicméně jim byla představena jiná reference z lepení textilních tkanin na stěny chodby na zimním stadionu a zde byl realizátor s výrobkem také velmi spokojený. Při dolepování detailů podlah a kombinací žlutého a šedého materiálu už nebyla účast technika nutná a v pokládce pokračovala už jen realizační firma.

Dokumentaci k použitým výrobkům najdete na stránkách Den Braven ZDE.

www.denbraven.cz