08.07.2020 | Zprávy

Mistrovské zkoušky byly historicky vždy podmínkou pro získání živnostenského oprávnění. Nejprve se uchazeč o ŽL musel vyučit. Po úspěšně vykonané zkoušce se stal tovaryšem. To bylo období, kdy získával praxi a zkušenosti u různých mistrů. To mnohdy trvalo řadu let. Pokud u této práce vydržel a dosáhl dostatečných znalostí a zručnosti, požádal příslušný cech o složení mistrovské zkoušky.

Dnes živnostenský list lze získat i na základě doporučení. A proto se mnohdy řemeslo za práci  svého tvůrce musí zastydět! A v tom se odráží i pohled společnosti – to zvládne přece každý. Ve skutečnosti dosáhnout mistrovství, a tedy odvádět špičkovou práci, je mimořádně náročné. 

Vyžaduje to nejen potřebný fortel, ale i spoustu odborných znalostí a zkušeností.  Jak ověřit potřebné znalosti a dovednosti si vzala za úkol Hospodářská komora s příslušnými cechy. Není to však jednoduché. Chybí totiž zkušenosti i potřebné znalosti. Ty lze ale získat tam, kde jsou mistrovské zkoušky tradicí. 

Proto jsme vyrazili do Německa, za tam nejpovolanější osobou Heinzem Brehmem, mistrem parketářem, soudním znalcem a prezidentem EUFA P + F (Evropského svazu pro podporu vzdělávání řemeslníků parketářů a podlahářů). Setkání se zúčastnil náš tým, který připravuje systém vzdělávání a přípravu členů Cechu parketářů ČR na mistrovské zkoušky. 

Výsledkem jednání bylo získání informací, jak takové zkoušky probíhají a co je součástí hlavních kritérií pro získání titulu mistr. Je to především zvládnutí řemeslných dovedností, které posuzují mistři z cechu. Ti vedou i vzdělávací kurzy ve spolupráci se školami. V Čechách je pro nás největší oporou spolupráce s MŠŘU – (Mistrovská škola řemesel a umění z. ú. v Jablonci nad Nisou). Mistrovskou školu vytvořilo vzdělávací centrum D. I. E. C.  v roce 2016 jako nestátní, neziskový vzdělávací ústav. Navázal tak na vzdělávací systém, který od r. 2007 zajišťoval rekvalifikace pro obor podlahář – truhlář. Našim prvořadým cílem je poskytnout „studentům“ možnost získat odborné vzdělání a dovednosti pro ty, kteří chtějí své řemeslo zvládnout na úrovni mistra anebo se alespoň s řemeslem seznámit, nalézt v něm zalíbení a dále rozvíjet své dovednosti.

Co skutečně umíme, je pro nás prioritní. Technické obory se stále vyvíjí a nechceme za ostatními zaostávat. Je třeba obnovit péči o řemesla, tedy získávat vědomosti, znalosti a dovednosti na evropské úrovni. To je v možnostech D.I.E.C.

Heslo a motto naší školy je: Naše škola je místem, kde se učení stává zážitkem.

Ing. Jiří Dvořák, viceprezident Cechu parketářů ČR