03.07.2020 | Praxe

Podíváme-li se na reklamní letáky výrobců laminátových podlah, najdeme na nich jako jeden z bodů, které zvýhodňují tyto podlahoviny před ostatními, také odkaz na snadnou a jednoduchou údržbu. S touto informací lze souhlasit. Nemůžeme si ovšem myslet, že je vlastně úplně jedno, jaký čistící přípravek budeme používat a jaké ošetřovací postupy na laminátových podlahách budeme provádět.

Povrch laminátových podlah z melaminové pryskyřice je tvrdý, nepřilnavý a je poměrně odolný vůči mechanickému poškození. Laminátové podlahy mají ale také, jako téměř každý sendvičový systém na nosné dřevovláknité desce, jedno velmi citlivé a kritické místo a to jsou spoje jednotlivých lamel. Přílišné, velmi časté nebo dlouhé zatížení vlhkostí vede k bobtnání spojů, které je již nevratné a neopravitelné. 

Velmi nevhodné je pro laminátové podlahy ošetřování povrchu neředěnými polymerovými disperzemi, tzv. „polišování“. Polymerní vosky obsahují vodu a mohou za určitých podmínek způsobit nabobtnání spojů laminátové podlahy již při jejich prvním nanášení. Velmi komplikované a problematické je ale především jejich odstraňování. Použijeme-li standardní postup při odstranění poliše, tj. navlhčení plochy silným odstraňovačem vosků, doba působení asi 15 minut, následné mechanické odstraňování rozpuštěného vosku vhodným padem a neutralizace čistou vodou, můžeme téměř jistě počítat s tím, že poškodíme laminátovou podlahu opět na jeho citlivém místě – ve spojích. 

Co se týče běžného denního čištění, nejsou pro laminátové podlahy vhodné mýdlové čističe, produkty s obsahem konzervačních a ošetřovacích látek ani univerzální saponátové přípravky s vysokým obsahem rozpouštědel a odmašťovacích látek, které změkčují vodu. Měkká voda má totiž silnou zatékací schopnost, proniká hluboko do spoje podlahy a je příčinou rychlejšího bobtnání spojů.

Jaký je tedy správný, optimální a ekonomický postup při údržbě laminátových podlah? 

Je popsán v letáku „Čištění a ošetřování laminátových podlah“, který vydalo EPLF – Evropské společenství výrobců laminátových podlah. Tohoto doporučení se drží také Dr. Schutz® Group, významný evropský výrobce čistících a ošetřovacích prostředků, povrchových úprav a také laků a olejů. V jeho návodu na ošetřování a čištění laminátových podlah najde uživatel tato doporučení:

Po pokládce – první vyčištění povrchu

Nejprve je nutné odstranit veškeré volně ležící nečistoty, jako jsou piliny, odřezky, prach a montážní nečistoty výkonným vysavačem. K tomu je ideálně vhodný Carpetlife kartáčový  vysavač s hlavicí pro tvrdé povrchy. Následně se provede důkladné základní čištění povrchu produktem vhodným pro laminátové podlahy – Dr. Schutz Přípravek na čištění laminátu. Čištění musí být prováděno velmi navlhko, tj. důkladně vyždímanými mopy z mikrovlákna. Na povrchu nesmí zůstat žádná přebytečná voda. Ihned po čištění vytřít povrch dosucha čistým mikrovláknovým mopem Dr. Schutz Profi mop. 

Ošetřování povrchu laminátu 

Jak již bylo zmíněno, důrazně se nedoporučuje povrch ošetřovat polymerními disperzemi, tzv. poliši a vosky. Na tvrdý a uzavřený laminátový povrch tyto produkty nepřilnou a výsledkem jsou poté skvrny, šmouhy a vychozené cesty. Jediný doporučený ošetřovací krok je impregnace spojů laminátových podlah, kterou lze provést produktem Dr. Schutz Přípravek na impregnaci spár.

Běžné denní čištění laminátu a odstraňování skvrn

Všeobecně platí, že jsou laminátové podlahy snadno čistitelné. Zásadně se doporučuje používat ale pouze speciální čističe pro laminát. Nesmí se používat žádné mýdlové čističe a žádné ošetřovací čističe, které vytváří na povrchu zbytkový mikrofilm. 

Pro vlhké vytírání se používá produkt Dr. Schutz Přípravek na čištění laminátu v koncentraci 1:200 až 1:400 s vodou. Čistit je možné manuálně Profi mopem s mikrovláknovým potahem nebo sprejovacím mopem Spray Mop, u větších ploch se doporučuje sprejové čištění jednokotoučovým strojem SRP 1 s červeným padem. Pro odstraňování odolných skvrn používat speciální odstraňovač Dr. Schutz Elatex. Skvrny odstraňovat pokud možno ihned tak, aby nedošlo k migraci především barevného pigmentu do povrchu laminátu.

Pohyblivý nábytek a kolečkové židle

Je nutné se vyvarovat mechanického poškození povrchu laminátu, neboť tato poškození není možné již nijak opravit. Veškerý pohyblivý nábytek musí být proto opatřen kvalitními kluzáky pro tvrdé povrchy, např. celá řada speciálních kluzáků ScratchNoMore pro různé typy nábytku. Také kolečka na židlích musí odpovídat normám DIN EN 12528 a 12529 a musí být osazen Typ W pro tvrdé povrchy. 

Dodržováním návodu Dr. Schutz® a doporučení EPLF pro čištění a údržbu laminátových podlahovin zabráníte nevratným poškozením konstrukce a povrchu těchto materiálů.

Jiří  KUDRNA
www.dema-dekor.cz