21.04.2020 | Praxe

I když u podlahového vytápění selský rozum napovídá, že k nám přišlo z chladného severu, opak je pravdou. Předchůdce dnešních podlahových systémů znali už Řekové před třemi tisíci lety a staří Římané pomocí vytápění podlahou vyhřívali své lázně a obydlí (systém byl založen na proudění horkého vzduchu z otevřeného ohně pod podlahou). Ze severu pochází alespoň švédská značka dřevěných podlah Kährs, které lze na dnešní podobu podlahového vytápění (teplovodní i elektrické) položit. Na rozdíl od vinylových či laminátových krytin totiž ne všichni výrobci povolují pokládku svých dřevěných krytin na podlahové topení. Dále se tedy dočtete, jak je to s vhodností některých dřevin, jakou by měly mít tloušťku či jaké jsou maximální povolené teploty na povrchu krytiny. 

Foto: Dřevěná podlaha Kährs_dekor dub Indietro_Zdroj KPP

Rozumějí si tedy dřevěné podlahy s podlahovým vytápěním?

Ano, obecně se dřevěné krytiny pro podlahové vytápění hodí. Vrstvená konstrukce dřevěných podlah, jako vyrábí švédský Kährs, je samozřejmě podstatně tvarově stabilnější, zatímco u dřevěných masivních podlah hrozí zvýšené riziko prohybu a tvarových změn. Navíc masivní podlahy se obvykle vyrábějí ve větších tloušťkách a u 22 mm už může nastat problém s  příliš velkým tepelným odporem. Některé dřeviny výrobci na podlahové topení nedoporučují, konkrétně se jedná o buk a kanadský javor. Tyto dvě dřeviny hodně pracují v závislosti na vlhkostech, které jdou ruku v ruce s teplotami, a hrozí u nich vznik spár. A občas výrobci nedoporučují na podlahové topení ani některé exotické dřeviny, např. jatobu.

Je nutné při výběru dřevěné krytiny rozlišovat, zda ji budeme pokládat na teplovodní systém nebo na elektrické topné rohože?

Dřevěná podlaha se bude chovat v obou případech stejně, ale jinak se bude chovat podlahové topení - zatímco teplovodní topení je zalité v mazanině, třeba v cementovém potěru, nebo anhydritu, topné rohože jsou položeny přímo pod krytinou, takže u nich je rychlejší nástup teplot. Všeobecně platí, že krytina by měla být výrobcem pro podlahové topení schválena. Současně je třeba zjistit u konkrétního produktu, zda umožňuje použití obou dvou systémů. Většina výrobců totiž povoluje teplovodní topení, ale elektrické schvalovat nemusí. Zákazník si to tedy musí ověřit. Švédské vrstvené podlahy Kährs povolují oba dva topné systémy, výrobce pouze nedoporučuje buk a kanadský javor (jatobu ano).

Foto: Dřevěná podlaha Kährs_kolekce  Smaland_dekor Dub Sevede_Zdroj KPP

Jaká by měla být tloušťka dřevěné krytiny při pokládce na podlahového topení?

Tloušťka materiálů ovlivňuje výši tepelného odporu, ale žádný předpis nestanovuje, s jakým maximálním tepelným odporem lze krytinu na podlahové topení položit. Existuje jen doporučení, že by se na podlahové topení neměly pokládat podlahoviny s tepelným odporem vyšším než 0,15 - 0,16 m2·K/W. Každá dřevina má určitou tepelnou propustnost a platí přímá úměra, čím silnější materiál, tím vyšší tepelný odpor a tedy stoupající náklady na vytápění. Proto bývají na podlahové topení doporučovány krytiny s co nejnižším tepelným odporem. Pro představu – třeba dřevěné podlahy Kährs o tloušťce 15 mm mají tepelný odpor 0,13 m2·K/W, takže je lze bez problému použít. Tento údaj se bude u stejných tlouštěk dřevěných podlah jiných výrobců lišit minimálně, což je dáno fyzickými vlastnostmi dřeva.

Pro srovnání, jak je to s vhodností dalších krytin pro podlahové vytápění, jako jsou vinyly, ekologické podlahoviny či lamináty?

Všechny jmenované typy krytin lze použít na podlahové topení, mají podstatně nižší tepelný odpor než dřevěné krytiny - např. u lepených dílců vinylových podlah dosahuje tepelný odpor hodnoty pouze 0,01 m2·K/W a je v podstatě na úrovni keramické dlažby, která bývala vždy nejvíce doporučována na podlahové topení.

Zatímco radiátory či krb můžeme naplno rozpálit, s podlahovým topením to je jinak, a to nejen proto, že po horké podlaze by se komfortně chodilo snad jen fakírům...

Foto: Dřevěná podlaha Kährs_kolekce Lumen_dekor Dub Dim_Zdroj: KPP

U podlahového topení platí jedno zásadní omezení, společné pro všechny typy podlahových krytin, a to je maximální teplota na povrchu krytiny. Hygienické předpisy stanovují v obytných prostorách kromě koupelen a toalet maximálně 28 °C na povrchu krytiny, tato hodnota nesmí být nikdy překročena, a to ani pod trvale přikrytou částí krytiny, tedy např. pod kobercem, sedačkou nebo skříní. Vyšší teplota jednak není zdravá pro lidský organismus a za druhé může dojít i k nevratnému poškození podlahy. Krytiny totiž mají určité vlastnosti, ať už je to termoplasticita  u vinylů, nebo roztažnost u dřevěných nebo laminátových podlah, která je ovlivněna jejich vnitřní vlhkostí, a ta je závislá právě na teplotě. Pokud by u dřevěných podlah byla teplota trvale vyšší, tak mohou na podlaze vzniknout spáry a může dojít i k vypraskávání dřeva, tedy se v něm začnou dělat trhliny. U vinylů, které mají termoplastické vlastnosti, tzn. že reagují na teploty, dochází k opačnému efektu, kdy se vinylové dílce roztáhnou a vzniknou tzv. stříšky ve spojích.

Po topné sezoně, kdy je krytina na podlahovém vytápění doslova grilovaná z obou stran, si zejména olejované dřeviny zaslouží péči, co byste doporučil?

Je nezbytné, aby byly otevřené póry dřevěných olejovaných podlah ošetřeny olejem, čímž se zabrání jejich vysušování. Toto ošetření je doporučováno bezprostředně po pokládce podlahy, kdy je prostor bez nábytku, takže je to jednoduché, a poté jednou až dvakrát ročně, ideálně před začátkem a po ukončení topné sezony. V případě, že je podlaha položena na podlahové vytápění, je její olejování dvakrát za rok nezbytné. Výrobce vícevrstvých dřevěných podlah značky Kährs používá přírodní Saténový olej Kährs vyrobený výhradně z rostlinných látek, které pronikají do hloubky dřeva, neuzavírají póry, na vzduchu přirozeně vysychají (oxidují) a snadno se obnovují.

www.kpp.cz 

Foto: Dřevěná třívrstvá  podlaha 1FLOOR_kolekce Forte_dekor dub Forte 7_Zdroj: KPP

Fotogalerie

Podívejte se také na související fotogalerii.