02.03.2020 | Praxe


Vinylové podlahy a podlahové vytápění – kombinace, která je stále oblíbenější. Ovšem také téma, jež stále znovu vyvolává otázky. V tomto článku se dozvíte, které vinylové podlahy jsou vhodné pro podlahové vytápění a na co byste si při pokládce měli dávat pozor. 

Rozmanité možnosti použití, odpovídající vzhled, jednoduchá pokládka, odolnost materiálu a mnoho dalšího – výhody vinylových podlah jsou zcela zjevné. I podlahové vytápění přesvědčuje četnými výhodami, jako jsou hospodárnost, čistota a ekologičnost. U domů pro jednu či více rodin činí podíl podlahového vytápění na topných systémech necelých 50 procent. Proto není příliš překvapující, že je pokládka vinylových podlah pro podlahové vytápění stále oblíbenější.

KRITÉRIA OHLEDNĚ VINYLOVÝCH PODLAH NA PODLAHOVÉM VYTÁPĚNÍ

Zatímco dříve se o vhodnosti vinylových podlah pro podlahové vytápění hojně diskutovalo, dnes převažují u této kombinace pozitivní zkušenosti. V zásadě nelze proti pokládce vinylových podlah na podlahové vytápění nic namítat, jestliže již byly předem splněny tyto podmínky:

PŘESNÁ REGULACE TEPLOTY

Hlavním kritériem pro pokládku vinylové podlahy na podlahové vytápění je, zda zvolený systém vytápění umožňuje spolehlivou regulaci teploty. Oproti jiným podlahám, jako jsou laminátové podlahy, parkety nebo dlažba, reagují vinylové podlahy především na teplo. Se stoupající teplotou se materiál silně rozšíří, odebere teplo a znovu se stáhne. Silné teplotní výkyvy nebo příliš rychlé zvýšení teploty mohou způsobit vznik nehezkých spár nebo trvalého poškození vinylové podlahy. Proto je důležité, aby se podlahové vytápění ve vinylové podlaze nezahřívalo příliš silně ani příliš rychle.

Maximální povrchová teplota podlahového vytápění ve vinylové podlaze by neměla překročit 27° C.

TEPLOVODNÍ PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ OPROTI ELEKTRICKÉMU PODLAHOVÉMU VYTÁPĚNÍ

Tradiční varianta teplovodního podlahového vytápění vytváří teplo, přičemž teplá voda proudí plastovými nebo měděnými trubkami. Co je často považováno za nevýhodu, má pro vinylové podlahy veskrze pozitivní efekt: Dlouhý náběh teplovodního podlahového vytápění zajišťuje pomalé zahřívání vinylové podlahy a šetří materiál. Navíc zůstává teplota v trubkách během celé doby ohřevu relativně stálá a pohybuje se mezi 26 a 28 °C. Přívodní teplota – tedy teplota vody obíhající v trubkách – nemá na vinylovou podlahu žádný vliv, a může být proto celkově vyšší. Zejména u moderních nízkoteplotních podlahových vytápění je možné povrchovou teplotu přesně regulovat pomocí vestavěných termostatů.

Je ovšem třeba dbát na to, že je montáž teplovodního podlahového vytápění spojena s relativně vysokými výdaji a pro pokládku navazující podlahy je nutné dodržet určitou montážní výšku. Především při renovaci starých budov je proto nutné předem přesně zjistit situaci stavby. Jinak ovšem použití vinylových podlah s teplovodním podlahovým vytápěním nic nebrání.

U ELEKTRICKÉHO PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ JE TŘEBA DÁVAT POZOR

U této varianty vzniká teplo kombinací elektrického proudu a napětí, což způsobuje výrazně rychlejší a částečně také vyšší nárůst teploty než u teplovodního podlahového vytápění. Moderní modely sice disponují nezbytnými technickými prostředky pro regulaci teploty, přesto se pokládka vinylových podlah na elektrické podlahové vytápění spíše nedoporučuje.

ODBORNÁ MONTÁŽ TOPENÍ

Obecně by měl podlahové vytápění pod vinylovou podlahu provádět odborník. Tak se zajistí, že bude podklad odpovídajícím způsobem profesionálně připraven a že se před pokládkou vinylové podlahy dostatečně odpaří vlhkost z potěru. Kromě toho nejenže musí být přesně dodržena montážní výška na celé ploše podlahy, ale i trubky podlahového vytápění musí být položeny tak, aby byla na vinylové podlaze zajištěna rovnoměrná plošná distribuce tepla. Protože vinylovou podlahu mohou poškodit i místa s koncentrovanou vysokou teplotou.

SPECIÁLNÍ TLUMENÍ KROČEJŮ

Aby bylo možné energeticky účinně přenášet teplo z podlahového vytápění na povrch vinylové podlahy, je nutný co možná nejmenší odpor průchodu tepla maximálně 0,15 m2K/W. Kromě tloušťky a teplené vodivosti materiálu ovlivňuje tuto hodnotu také použité tlumení kročejů nebo parotěsná zábrana. Pro podlahová vytápění, na něž má být položena vinylová podlaha, se dodávají speciální tlumení kročejů. V nich převážně obsažený křemičitý písek uchovává teplo a uvolňuje je do prostoru.

Jiné tlumicí materiály jako styropor, korek nebo pěna zamezují šíření tepla, a proto jsou při použití vinylových podlah na podlahovém vytápění nevhodné. Oproti své dřívější pověsti dosahují vinylové podlahy v oblasti energetické účinnosti a tepelných vlastností vynikajících výsledků. Proto, díky nízkému odporu průchodu tepla a dobré tepelné vodivosti, lze místnosti s vinylovou podlahou účinně vytápět právě podlahovým topením.

KTERÁ VINYLOVÁ PODLAHA JE VHODNÁ PRO POLOŽENÍ PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ?

Po volbě vhodného systému podlahového vytápění a provedení nezbytných příprav vyvstane rozhodující otázka ohledně správné vinylové podlahy.

Všechny vinylové podlahy, jež jsou vhodné pro pokládku podlahového vytápění, jsou speciálně označeny.

Není-li vinylová podlaha příslušně označena, měli byste před pokládkou získat písemné potvrzení výrobce vinylové podlahy o její vhodnosti pro podlahové vytápění. Nakolik se vinylová podlaha hodí pro použití na podlahovém vytápění, závisí rovněž na provedení a způsobu pokládky. 


V zásadě rozlišujeme vinylové podlahy na nosných deskách HDF a masivní nebo celovinylové podlahy. Vinyl na HDF se montuje podobně jako plovoucí laminát, pomocí zaklikávacího systému. K dostání jsou i zaklikávací systémy vyrobené kompletně z vinylu. Naopak slabší celovinylová podlaha se skládá z homogenních desek a lepí se výhradně celoplošně s potěrem.

ZPŮSOBY POKLÁDKY VINYLOVÝCH PODLAH NA PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ

Pro položení vinylové podlahy na teplovodní podlahové vytápění lze v zásadě použít všechny způsoby pokládky. Ovšem existují – přestože většinou drobné – rozdíly, pokud jde o energetickou účinnost. Pro pokládku na podlahové vytápění se nejlépe hodí masivní nebo celovinylové podlahy s nalepením po celé ploše. Optimální tepelnou vodivost zajišťuje přímé spojení vinylové podlahy a podkladu vhodným lepidlem a také tenký materiál s maximální tloušťkou 5–6 mm.

Ovšem je možná i plovoucí pokládka vinylové podlahy na podlahové vytápění. Oproti pokládce s celoplošným lepením ale vzniká mezi podkladem a vinylovou podlahou tenká vrstva vzduchu ovlivňující tepelnou vodivost. Kromě toho je při plovoucí pokládce vinylové podlahy na podlahové vytápění nutné zajistit kročejovou izolaci, která bude působit jako další odpor průchodu tepla. Pro pokládku na podlahové vytápění se hodí zejména vinylové podlahy na HDF nosných deskách, které jsou podstatně silnější než celovinylové podlahy.

Vedle tlumení kročejů, jež je již součástí mnoha dílů vinylových podlah, je u minerálních podkladů (např. cementový nebo anhydridový potěr) nutná i dodatečná parotěsná zábrana, aby nemohl být nosný materiál vinylové podlahy poškozen vzlínající vlhkostí. V každém případě je při pokládce vinylových podlah na podlahové vytápění bezpodmínečně nutné dbát údajů a pokynů výrobce k pokládce.

POKLÁDKA VINYLOVÝCH PODLAH NA DLAŽBU S PODLAHOVÝM VYTÁPĚNÍM

Vinylové podlahy jsou často pokládány na stávající dlažbu, pod níž se již nachází podlahové vytápění. O v tomto případě platí, že kde bude v zásadě možné položit plovoucí (zaklikávací) vinylovou podlahu, doporučujeme použít celoplošně lepenou celovinylovou podlahu, abyste zamezili tepelným ztrátám.

ŠKODÍ VINYLOVÁ PODLAHA NA PODLAHOVÉM VYTÁPĚNÍ ZDRAVÍ?

Otázka, která by ještě před několika lety byla oprávněná. Vinylové podlahy obsahovaly zdraví škodlivá změkčovadla uvolňující při zahřátí, například podlahovým vytápěním, škodlivé výpary. Dnes ovšem podléhají vinylové podlahy v Evropě nejpřísnějším nařízením, která zajišťují, že nebudou používány škodlivé ftaláty. Pokud si tedy dáte pozor a nepoužijete starou vinylovou podlahu, nebude mít pokládka vinylové podlahy na podlahové vytápění žádné škodlivé dopady na zdraví.