11.12.2019 | Praxe

Foto: Delaminace (oddělení nášlapné vrstvy) 3-vrstvé dřevěné podlahy

STĚRKOVAT, ČI NESTĚRKOVAT?

U vinylových podlah jsme si uvedli, že jejich lepení na sádrové podklady je možné jen v případě provedení samonivelační stěrky. Tedy není možné lepit vinyly přímo na anhydrit. A co dřevo? U dřeva je situace odlišná. Je-li podklad dostatečně pevný a rovný, s výběrem vhodného typu lepidla je možné dřevěné podlahy instalovat přímo na podklad, bez předchozího vylití nivelační stěrky.

Přestože anhydritové potěry by měly být ze své podstaty rovné, a tedy svou maximální odchylkou od rovinnosti připravené pro pokládku, ne vždy tomu tak je. ČSN stanovuje pro dřevěné podklady požadavek na maximální odchylku rovinnosti o hodnotě ±2mm na délce 2m. U podlahových krytin pocházejících ze zahraničí se může tento požadavek výrazně lišit (dle specifik národních norem) – např. u německých produktů bývá požadavek na odchylku 3mm na délce 1m, u švédských 3mm na délce 2m. ČSN se tímto požadavkem pasuje mezi nejpřísnější normy, tudíž není-li si podlahář jistý, jaký je požadavek u jím instalované krytiny, splněním podmínky ±2mm na délce 2m nic neriskuje.

ZÁVĚR

Přes, mnohdy oprávněně, negativní hodnocení anhydritových podkladů podlahářskou veřejností není nutné vyhýbat se realizacím krytin na „sádru“, dokonce ani krytinám dřevěným celoplošně lepeným. Každý materiál má svá „pro“ a „proti“ a ani anhydrity nejsou výjimkou. Podlahář, který provede kontrolu a případnou nápravu řádně, se nemá čeho bát. Pokud však parametry podkladu nejsou vhodné pro pokládku dřevěných podlah a zákazník nechce přistoupit na změnu typu krytiny (či způsobu pokládky), rizika vzniku vad na krytině jsou značná. Otázka pak nezní „jestli?“ (se vady projeví), ale „kdy?“.

Milan Mrkáček,
soudní znalec z oboru podlahových krytin