22.11.2019 | Zprávy

Důležité doplňkové vlastnosti podlahových krytin, barev a laků, jsou představovány jednoduchými symboly. Stejné vlastnosti nejsou možné u všech podlahových krytin. V závislosti na výrobci nebo daném zkušebním ústavu se symboly mohou od sebe mírně lišit. Jejich význam je však standardizován.

PEFC - Programy pro schvalování programů certifikace lesů

PEFC je největší organizace pro certifikaci lesů na světě. PEFC podporuje udržitelné hospodaření s lesy ekologicky, sociálně a ekonomicky.  Kontroluje životaschopné využívání lesů pro současné i budoucí generace, prostřednictvím nezávislé certifikace lesů třetí stranou.

DGNB

Certifikace podle DGNB slouží k plánování a hodnocení udržitelných budov. Zahrnuty jsou všechny relevantní oblasti udržitelné výstavby. Hodnocení zahrnuje přibližně 60 kritérií z oblasti ekologie, ekonomiky, sociokulturních a funkčních aspektů, technologií, procesů a umístění. V závislosti na stupni naplnění je budově uděleno kvalitní pečeť z bronzu, stříbra nebo zlata.

 

FSC

FSC (Forest Stewardship Council) je nezisková mezinárodní členská organizace usilující o podporu udržitelného, ​​sociálně odpovědného a ekonomicky životaschopného lesního hospodářství po celém světě.

 

Další přehled používaných certifikátů Vám přineseme na těchto stránkách v pátek 29. 11. 

Zdroj: www.flooright.ch