15.11.2019 | Zprávy

Důležité doplňkové vlastnosti podlahových krytin, barev a laků, jsou představovány jednoduchými symboly. Stejné vlastnosti nejsou možné u všech podlahových krytin. V závislosti na výrobci nebo daném zkušebním ústavu se symboly mohou od sebe mírně lišit. Jejich význam je však standardizován.

Ekoznačka

Od roku 1992 získávají výrobky ekoznačku EU. Euro Flower se uděluje produktům a službám, které mají během svého života menší dopad na životní prostředí, než je průměr trhu. Ocenění zahrnují maziva, barvy a laky.

Bílá labuť

Severskou ekoznačku „Miljömärkt - bílá labuť“ zavedla v roce 1989 nordická rada ministrů, nadnárodní orgán. Zastoupené země jsou Švédsko, Norsko, Finsko, Island a Dánsko. Cílem bylo zavést jednotné řízení nordických ekoznaček pro výrobky a služby. Podobně jako evropská ekoznačka „Bílá labuť“ sleduje holistické tvrzení při vývoji kritérií.

Sentinel-Haus

S tímto certifikátem mohou dodavatelé smluvně zaručit svým koncovým zákazníkům specifickou kvalitu vzduchu v interiéru. Ve fázi výstavby (včetně pokládky podlahy) se používají materiály s nízkými emisemi a několikrát se kontroluje kvalita vnitřního vzduchu. Nesmí být překročeny určité mezní hodnoty, jako jsou například hodnoty formaldehydu. Řemeslníci podílející se na stavbě jsou také vyškoleni, aby udrželi co nejmenší zatížení znečišťující látkou.

Zdroj: www.flooright.ch 

Další přehled používaných certifikátů Vám přineseme na těchto stránkách v pátek 22. 11.