01.10.2019 | TIPY

Foto: Plnohodnotný vinyl spojovaný lepidlem bez rozpouštědel je zdravotně nezávadný.

Mnozí zákazníci si při výběru podlahy kladou otázku, zda vinylové podlahy neobsahují škodliviny, které by jim mohly z pohledu delší doby používání způsobit zdravotní obtíže.

Domnívají se například také, že již výroba těchto podlah silně zatěžuje životní prostředí, nebo že materiál obsahuje škodlivá změkčovadla.

Tento příspěvek proto vysvětluje:

 • jak se různé druhy podlahových krytin vyrábějí
 • z jakého jsou materiálu
 • jaké látky skutečně obsahují
 • z jakých důvodů vinylové podlahy zdraví zpravidla neohrožují

Foto: Podlahové krytiny z plnohodnotného vinylu jsou zdraví neškodné. Dokonce tak,že je na nich možné i jíst.

Ekologické vinylové podlahy bez škodlivin

Především evropští výrobci vinylových podlah si v posledních letech uvědomili svoji odpovědnost a vynaložili velké úsilí na vývoj a výrobu ekologických vinylových podlah.

Cílem bylo, kromě jiného, aby podlahové krytiny byly z hlediska klimatu co možná nejvíce neutrální a aby jejich skladba umožnila po konci jejich životnosti likvidaci, která co nejméně poškodí životní prostředí.

Proto dnes mohou nabízet skutečně obrovský výběr velmi odolných vinylových podlahových krytin, které se mimořádně snadno udržují v dobrém stavu a neobsahují žádná zdraví škodlivá změkčovadla, jako jsou například ftaláty, obsažené v běžném PVC.

Vývoj mezitím pokročil natolik, že dnes je možné dokonce vyrábět tzv. „bio“ podlahové krytiny se změkčujícími součástmi z řepkového oleje, které vyhoví i těm nejpřísnějším požadavkům EU.

Foto: Na kvalitní podlaze z vinylu je příjemné i cvičení.

Vlastnosti snadno udržovatelných vinylových krytin z hlediska zdraví

Již v 80. letech se zkušební metody nezávislých a státních zkušeben zpřísnily a metody výroby moderních podlahových krytin z PVC se výrazně zlepšily.

Od té doby se zlepšily vlastnosti vinylových podlahových krytin nejen z hlediska zdraví a ochrany životního prostředí, ale současně i z hlediska jejich užitnosti. Moderní vinylové podlahové krytiny jsou vzhledem ke svému složení a povrchové struktuře mimořádně odolné, protiskluzné, tlumí kročejový hluk, jsou hygienické, antialergické a velmi snadno se o ně pečuje. Zdraví neohrožují ani jedovaté látky, ani nebezpečná změkčovala, takže tyto vinylové podlahové krytiny bez škodlivin mohou být bez obav pokládány v obývacích pokojích, koupelnách, dětských pokojích, ordinacích lékařů, nemocnicích a v mnoha dalších veřejných prostorách. Navíc jsou díky nepřebernému množství designů vhodným doplňkem jakéhokoli interiéru.

Homogenní nebo heterogenní: jaká vinylová podlahová krytina je pro zdraví vhodnější?

Homogenní vinylové podlahy & zdraví

Homogenní podlahové krytiny z plnohodnotného vinylu se obvykle vyrábějí jako pásové zboží. Protože jsou kompletně zhotoveny pouze z jedné materiálové složky, hovoří experti často o tzv. jednovrstvých podlahových krytinách. Jednovrstvá vinylová podlahová krytina bez škodlivin je zhotovena z asi 55 % PVC, plniv, aditiv a pigmentů. Komponenty se speciálním způsobem směšování spojují, a pak se za přítomnosti silného tepla tvarují válcováním do pásů.

Heterogenní vinylové podlahy & zdraví

Na rozdíl od homogenních podlahových krytin jsou heterogenní krytiny tvořeny více vrstvami, většinou ze spodní nosné vrstvy tvrdých (HDF) nebo polotvrdých (MDF) dřevovláknitých desek a horní užitné vrstvy. Tato horní vrstva je zhotovena z již výše uvedených komponent a především ona určuje dobu životnosti podlahové krytiny. Nosné vrstvy se obohacují křídami, plnivy, aditivy, stabilizátory, často i formaldehydem.

Závěr pro zdraví a životní prostředí

Přestože podlahy s pevnou nosnou vrstvou, například z desek se zámkovým spojem, mohou obsahovat formaldehyd, nemá ani homogenní, ani heterogenní vinylová podlahová krytina negativní vliv na zdraví. Kromě toho vinylové podlahy vyráběné v EU obsahují tak malé přípustné množství škodlivin, že ani při výrobě, ani při likvidaci nepředstavují žádný problém pro životní prostředí.

Foto: Vinylové podlahy jsou perfektní do dětských pokojů. Dlouho vydrží, jsou pevné a zdravotně nezávadné.

Plnohodnotný vinyl bez škodlivin v porovnání s vinylovou krytinou s nosnou vrstvou

Další výhody a nevýhody

Přestože heterogenní vinylová podlahová krytina představuje pro zdraví stejně malé riziko jako pásové zboží, vykazuje při porovnání s homogenními krytinami z hlediska odolnosti a vodotěsnosti méně výhod.

Proto se tzv. „click“ vinylové podlahové krytiny (většinou heterogenní) uplatní zejména v soukromé oblasti, příp. v méně namáhaných prostorách. Naproti tomu homogenní podlahové krytiny z plnohodnotného vinylu jsou mimořádně odolné a jsou-li odborně položeny - také absolutně vodotěsné. Proto se výborně hodí v domácnosti do silně frekventovaných míst jako jsou kuchyně, do vlhkých prostor jako sprchy a koupelny a do veřejných prostor jako jsou školy, ordinace lékařů nebo nemocnice.

Vinylové podlahové krytiny bez škodlivin: identifikační znaky

Vinylové podlahové krytiny vyráběné v EU podléhají přísným zákonným ustanovením. Změkčovadla, která by případně mohla ohrožovat zdraví jako ftaláty nebo jiné škodlivé přísady jsou zakázány. Známí výrobci zaručují upozorněním na obalu, datovými listy a zkušebními pečetěmi, že jejich vinylové podlahy jsou z hlediska zdraví a životního prostředí nezávadné.

Podlahové krytiny by se proto měly nakupovat od certifikovaných výrobců v autorizovaných speciálních prodejnách, případně od specializovaných firem provádějících vlastní pokládku, které jsou nejlépe obeznámeny se všemi jejich vlastnostmi.

Velmi kvalitní vinylové podlahy s dlouhou životností pro zdravý život a zdravé životní prostředí

Zákazníci, kteří si přejí získat trvale hygienickou vinylovou podlahu s dlouhou dobou životnosti by měli vsadit na plnohodnotný vinyl a jeho pokládáním metodou lepení za mokra by měli pověřit profesionální odbornou firmu.

Nejdůležitější důvody proto jsou:

 • Vinylová podlahová krytina bez škodlivin podle přísné směrnice EU.
 • Plnohodnotný vinyl zaručeně neobsahuje žádný formaldehyd, a proto je profesionálně položená homogenní vinylová podlahová krytina z hlediska zdraví přínosnější než podlaha se zámkovými spoji nosného materiálu z HDF/MDF.
 • Vinylové pásy se zpravidla slepují. Odborná firma k tomu podle nařízení EU používá lepidla neobsahující rozpouštědla. Pokud by v mimořádných případech přesto bylo nutné použití jiného lepidla, firma na to zákazníka výslovně upozorní nebo navrhne jinou alternativu.
 • Na přání je možná ukázka vzorku přímo na místě pokládání.
 • Profesionálně položená vinylová podlahová krytina splňuje právní stavební předpisy.
 • Pokládání krytiny je rychlé a čisté, vč. pečlivého úklidu a vyčištění místa položení.
 • Výrobce poskytuje rozsáhlou záruku.
 • Od první konzultace přes návrh, dodávku v určené době až po profesionální položení: vše od jednoho dodavatele a s výhodným poměrem cena-výkon.

Odborně položená vinylová podlaha znamená zdravé prostředí po celou dobu života!

Zdroj: boden360.de

Časopis DOMO č. 5/2019, datum vydání: 4. 9. 2019