09.09.2019 | Zprávy

Společnost RIVA, a.s. tímto oznamuje akvizici společnosti Gertabau, s.r.o. s platností od 1. 10. 2019.

Jednatel společnosti Gertabau, pan Daniel Sadil, se po dlouhých a úspěšných letech působení společnosti rozhodl učinit významný krok: přeje si dopřát své firmě nové možnosti, větší obslužnost a umožnit její další dynamický rozvoj. Rozhodl se nalézt silného důvěryhodného hráče v oboru, kterému by svou společnost mohl svěřit, a vybral si dlouholetého partnera, společnost RIVA.

Společnost RIVA přijala tuto možnost s radostí jako krok, který pomůže společnosti naplnit její vizi a strategický cíl ve formě rozšíření svého obchodního, logistického a zákaznického servisu, a poskytnout tak co nejlepší servis váženým klientům obou společností. RIVA si zároveň klade za úkol zhodnotit dosavadní úsilí společnosti Gertabau a poskytnout stávajícím zaměstnancům společnosti novou firemní kulturu, pracovní prostředí a pečovat o jejich další pracovní i osobní rozvoj.

Spojení obou společností přinese nové možnosti a nový vhled, co se týče způsobu práce a rovněž obohacení získanými zkušenostmi a znalostmi. Pan Daniel Sadil bude i nadále prosazovat společné cíle a bude odborným poradcem společnosti RIVA, a.s., tak aby pro všechny zúčastněné strany vše proběhlo komfortním způsobem.

Děkujeme tímto všem obchodním partnerům obou společností a těšíme se na budoucí spolupráci.

www.riva.cz