30.08.2019 | Zprávy

Prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý slavnostně zahájí nový školní rok na Střední odborné škole Jarov. Popřeje hodně sil nové generaci budoucích kominíků, zedníků, instalatérů, klempířů, podlahářů nebo truhlářů.

Foto: archiv školy

Kdy: pondělí 2. září 2019 od 9:00 hod.

Kde: Střední odborná škola Jarov, Učňovská 100/1, Praha 9, ve velkém sále školy

Účast mj.: 

  • prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý
  • prezident Společenstva kominíků Jaroslav Schön
  • ředitel školy Miloslav Janeček
  • a více než 450 žáků prvních ročníků se svými rodiči

Po skončení této společenské akce se uskuteční krátké neformální setkání s představiteli dalších řemeslných cechů, se kterými škola spolupracuje.

Střední odborná škola Jarov je zaměřená na výuku stavebních, dřevařských, zahradnických a sportovních oborů. Ve škole jsou vyučovány čtyřleté studijní obory zakončené maturitní zkouškou, tříleté učební obory s výučním listem pro absolventy základních škol a také učební obory skupiny „E“ s výučním listem pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami. Nabízí také nástavbové maturitní studium, buď dvouleté denní, nebo tříleté dálkové. Web školy: www.skolajarov.cz.

Miroslav Diro 
Tiskový mluvčí a vedoucí Tiskového oddělení
Hospodářská komora České republiky
Florentinum (recepce A), Na Florenci 2116/15 • 110 00 Praha 1
M: +420 724 613 088

diro@komora.cz • www.komora.cz