11.09.2019 | Praxe


Stáhněte si soubor PDF, který obsahuje tyto formuláře: Smlouva o dílo, Předání staveniště, Denní záznamy, Předání díla a Podmínky realizace, předání a převzetí díla.

Stahujte  zde.