21.06.2019 | Zprávy

Thomas Alva Edison pravil "Nic, co by stálo za to, jsem neudělal náhodou. Vždy za tím byla poctivá práce." Stejně tak smýšlí majitel společnosti pan Martin Michl o svém „dítěti“ o společnosti RIVA a uvědomuje si, že má za sebou téměř 28 let poctivé práce a těší se, že společnost se bude v dalších letech rozvíjet a posouvat dále.

Společnost si pro další období klade za úkol utužit hodnoty a poslání, které jí provází od samého začátku působení. Je to především poskytování trendového a kvalitního zboží včetně efektivního a rychlého servisu. RIVA se vždy snaží hledat nové alternativy a přinášet svým zákazníkům to nejlepší na trhu.

Zároveň bude nadále budovat skvělou interní firemní kulturu se zaměřením na rozvoj zaměstnanců a jejich posun do nových klíčových rolí, které pomohou dlouhodobé strategické cíle naplnit.

Vážíme si obchodních vztahů s našimi partnery z Čech a Moravy a věříme, že i v budoucnu budeme pokračovat v kvalitní vzájemné spolupráci!  

 

www.riva.cz