17.06.2019 | Realizace

... aneb když jde o kvalitu a rychlost.

Vyhlášená tyrolská rehabilitační klinika REHA ZENTRUM MÜNSTER byla dlouhodobě nespokojena s krátkou životností a špatnou odolností ochranných nátěrů na elastických podlahovinách a požadovala vysoce kvalitní, dlouhodobé a především velmi rychlé řešení. Rychlost měla spočívat především v tom, aby bylo možné co nejrychleji po aplikaci povrchové úpravy podlahové plochy používat a plně zatěžovat jak mechanicky, tak také chemicky. Všechny požadavky kliniky splňoval ochranný 2-komponentní polyuretanový lak Dr. Schutz UV PU Siegel, který se finálně vytvrzuje UV-zářením.

POSTUP PRÁCE

Nejprve bylo provedeno důkladné hloubkové základní čištění, během kterého se z povrchu elastické podlahoviny bezezbytku odstranily veškeré nečistoty a také vrstvy starých a nefunkčních ochranných polymerních nátěrů. Pro základní čištění byl nasazen produkt Dr. Schutz Základní čistící přípravek R, mechanické čištění bylo prováděno jednokotoučovým strojem a zelenými pady. Po vysátí všech rozpuštěných nečistot byla celá plocha neutralizována čistou vodou. Při neutralizaci byl proveden také jemný mikrobrus povrchu keramickým brusivem Abranet Ace zrnitost 150. Mikrobrusem bylo eliminováno jemné poškrábání povrchu v nejvíc zatěžovaných místech a celá plocha byla zdrsněna a připravena pro aplikaci speciálního laku.

Na odborně správně připravený povrch elastické podlahoviny byl poté aplikován 2-komponentní polyuretanový lak Dr. Schutz UV PU Siegel - jeden nátěr v celkovém množství 100 ml na 1 m2. Aplikace byla provedena lakovacím válečkem Aquatop 10 mm standardní lakovací technikou. Pro rychlé zaschnutí laku byl do prostoru puštěn ventilátor a nátěr byl za necelou hodinu suchý.

Realizátoři si mezitím připravili stroje DECORAD, kterými se provádí finální vytvrzení laku pomocí ozáření UV-lampami. Zapotřebí je velký pojízdný stroj pro plochu a malý ruční stroj pro ozáření krajů, soklů a těžce přístupných míst. Velký stroj jsme nastavili na pojezdovou rychlost 15 metrů za minutu, což je ideální rychlost pro ozáření laku po aplikaci na elastickou podlahu. Ozáření povrchu proběhlo rychle a okamžitě po ozáření měl lak všechny deklarované vlastnosti a podlahovinu bylo možné vystavit plnému mechanickému i chemickému zatížení.

Dr. Schutz UV PU Siegel je možné aplikovat na téměř všechny elastické podlahoviny, jako např. PVC, CV, Linoleum. Aplikace je možná také na lité epoxidové podlahy a na vhodné dřevěné podlahy po základním lakování lakem strato classic prime 200.

Díky systémovým přísadám je možné dát povrchu některé speciální protiskluzné vlastnosti. Duro Plus L Add slouží k dalšímu vytvrzení a zmatovatění laku na optickou variantu ultramat, R10 Antislip Add vytvoří významný protiskluzný efekt, přísada R11 Antislip Add vytvoří ještě drsnější strukturu povrchu a ještě vyšší protiskluznost.

Dr. Schutz UV PU Siegel je díky svým vlastnostem ideální pro použití v nemocnicích, domovech pro seniory, ústavech sociálních služeb, klinických prostorách, jednoduše všude tam, kde je provoz 24 hodin denně, uzavření některých prostor je složité a může být  provedeno pouze na co nejkratší dobu. Ve všech těchto zařízeních je pozitivně vnímána skutečnost, že je možné podlahoviny okamžitě po UV-ozáření laku plně zatěžovat.

FAKTA

  • Objekt: REHA ZENTRUM MÜNSTER
  • Realizace:  Dr. Schutz Group a DemaServis
  • Produkty: Dr. Schutz Základní čistící přípravek R, Dr. Schutz UV PU Siegel

 

www.dema-dekor.cz