22.02.2019 | Zprávy


Den Braven získal ocenění DIAMANTY ČESKÉHO BYZNYSU

Úvalno, 21. února 2019 – Firma Den Braven production s.r.o. získala třetí místo ceny Diamanty českého byznysu 2018 v rámci Moravskoslezského kraje. Ocenění převzal jednatel společnosti Ing. Miroslav Mohyla.

Na slavnostním večeru v pražském Hudebním divadle Karlín byly 14. 2. 2019 poprvé uděleny Diamanty českého byznysu – nové ceny, které se mají stát tradičním a prestižním ohodnocením výkonnosti českých firem v jednotlivých regionech.

Miroslav Mohyla říká: „Bylo nám ctí se této akce účastnit, zvláště pokud se jednalo o hodnocení podle exaktních ekonomických parametrů, nikoliv podle nějakých subjektivních dojmů.“, dále s úsměvem dodává: „Jelikož jsme skončili až třetí za náš kraj, je zřejmé, že musíme na sobě ještě dále pracovat.“

Ceny Diamanty českého byznysu jsou udělovány na základě žebříčku, sestavovaného vždy ke konci roku analytickými experty společnosti Bisnode na základě objektivních ekonomických ukazatelů za poslední tři roky (letos tedy za období 2015-2017) pro všech čtrnáct krajů České republiky, přičemž za každý kraj jsou oceňovány vždy tři nejlépe hodnocené společnosti. V Moravskoslezském kraji bylo hodnoceno 559 firem, které splnili vstupní kritéria.

Do žebříčku vstupují společnosti se sídlem v České republice, které splňují obrat 100 mil. Kč až 5 mld. Kč a mají veřejně dostupné účetní závěrky za poslední tři roky. Kvalitativním kritériem je schopnost firem dostát svým závazkům, což znamená, že hodnocená společnost nesmí být v likvidaci či insolvenčním řízení a současně nesmí být evidována jako nespolehlivý plátce/osoba s pohledávkami státu či dalším subjektům.

Za každý ze 14 krajů se stanoví TOP 30 firem s nejlepšími výsledky dle následujících parametrů:

  • Nárůst tržeb
  • Nárůst aktiv
  • ROE – poměru hospodářského výsledku po zdanění k vlastnímu kapitálu
  • Běžná likvidita – oběžná aktiva / krátkodobé závazky

Zveřejněno je 10 nejlepších v každém kraji. Objektivní ekonomické ceny jsou udíleny dle regionů vždy třem nejlepším z každého kraje České republiky.

Odbornými garanty celého projektu jsou Univerzita Karlova, ČVUT a Hospodářská Komora České republiky. Analytickým partnerem je společnost Bisnode.

Foto č.1 – žebříček / zdroj COT media

Foto č.1 – žebříček / zdroj COT media

Firma Den Braven production s.r.o. je dceřinou společností Den Braven Czech and Slovak a.s. Ta působí na českém trhu již od roku 1997. Zabývá se prodejem a distribucí stavební chemie, tj. tmelů, silikonů, PUR pěn, přísad do stavebních směsí, asfaltových hydroizolací apod. Svým silným klientským servisem, podporou značky Den Braven a širokou sítí obchodníků patří mezi hlavní hráče v segmentu stavební chemie. Obrat za rok 2018 přesáhl 2 miliardy Kč.

Od roku 2013 prostřednictvím společnosti Den Braven production s.r.o. vyrábí v Přerově cementová lepidla na obklady a dlažbu, samonivelační hmoty, fasádní cementové stěrky, penetrační přípravky a hydroizolační hmoty.

Působí také aktivně na Slovensku a Maďarsku.

Další informace:

Ing. Kamil Šmidák

Mobil: 606 738 445

email: smidak@denbraven.cz

http://www.denbraven.cz