04.12.2009 | TIPY

Heterogenní PVC podlahoviny v dílcích otevírají architektům i investorům možnosti uplatnění neomezeně tvořivého přístupu k výslednému vzhledu podlahy. Je jedno, zda se jedná o dřevo, kámen nebo kov – díky pokrokovým technikám tisku a ražení dílců působí výsledné reprodukce a povrchy podlahových dílců naprosto autenticky. Nabídku rozměrově stabilních heterogenních dílců doplňují motivy a bordury, které vytvářejí nezaměnitelnou atmosféru a jedinečnost interiéru.

Při kladení těchto, aktuálně velmi módních, PVC designových podlahovin hraje významnou roli i výběr vhodných podkladních materiálů. Náchylnost ke zbytkovému vtisku při kontaktním způsobu lepení a případné rozměrové změny podlahových dílců jsou zde větším rizikem než při kladení homogenních PVC podlahovin.

Eliminovat popsaná rizika, a účinně se tak bránit reklamacím ze stran objednatelů můžete použitím disperzních lepidel pro mokré lepení s tzv. tvrdým žebírkem, extrémní pevností ve střihu a dobrou odolností vůči změkčovadlům.

Nejlepších výsledků na tomto poli dosahuje disperzní lepidlo Bostik Power Elastic v kombinaci s vhodnou Bostik systémovou stěrkovou hmotou. Lepidlo je bez obsahu rozpouštědel a kromě heterogenních PVC podlahovin v dílcích je vhodné i pro montáže CV-krytin, pryžových podlahovin do tl. 3,5 mm s hladkým nášlapem a broušenou rubovou stranou, přírodního linolea i korkových podlahovin s PVC rubovou stranou a PVC nášlapnou vrstvou.

Bostik Power Elastic se vyznačuje tvrdým žebírkem lepidla, extrémní pevností ve střihu, krátkým odvětráním 5 až 10 minut a silnou počáteční lepivostí a konečnou pevností. Hospodárné a mimořádně snadno roztíratelné lepidlo je klasifikováno s velmi nízkým obsahem emisí (EC I, dle GEV-EMICODE), a je tudíž velmi šetrné jak ke zpracovateli, tak i k objednateli.

Od podlahovin Amtico po Thermofix je Bostik Power Elastic optimální a perspektivní volbou s vysokou užitnou hodnotou pro zpracovatele.

Pro dosažení špičkového optického vzhledu instalované heterogenní PVC podlahoviny v dílcích doporučujeme používat zcela novou vyrovnávací a vyhlazovací stěrkovou hmotu prémiové kvalityBostik Niboplan Best.

Stěrková hmota na cementové bázi Bostik Niboplan Best je, stejně jako ostatní stěrkové hmoty značky Bostik, velmi dobře zpracovatelná a vyznačuje se velmi malým pnutím během schnutí.Bostik Niboplan Best zpracovatelům nabízí špičkovou stékavost a hladkost povrchu, zaručující úspěch v prostorách i těch nejnáročnějších zákazníků.

Receptura s progresivní technologií zvyšující tekutost materiálu nabízí více než dvojnásobnou otevřenou dobu při zpracování stěrky a zaručuje mimořádnou hladkost jejího povrchu bez patrných míst napojení. Výsledkem je naprosto hladký povrch bez pórů, čímž je současně snížena i spotřeba použitého lepidla.

Lepení nejen heterogenních PVC podlahovin v dílcích, ale i ostatních elastických podlahovin nebo dřevěných podlah na stěrkovou hmotu Bostik Niboplan Best je možné již po 12 hodinách, což realizační firmě velmi usnadňuje plánování práce.

Jakékoliv dotazy stran nabídky a vlastností nejen výše uvedených produktů Bostik rádi zodpoví pracovníci technicko-obchodního poradenského servisu ANVI TRADE s. r. o.

www.anvitrade.cz