11.12.2023 | Praxe

Výhody a aplikace izolace z konopí

V období rostoucího důrazu na udržitelnost a ekologii přichází na trh stále více inovativních materiálů pro izolaci podlah, z nichž jedním z nejzajímavějších je izolace z konopí. Tento článek se zabývá právě izolacemi pro podlahy, s důrazem na výhody izolace vyrobené z konopí.

Tradiční stavební materiály, používané po staletí našimi předky, byly v posledních sto letech nahrazovány tzv. moderními technologiemi, které často ovšem pouze kopírují vlastnosti svých předchůdců. V posledních letech však zažívají zapomenuté technologie a leta opomíjené materiály svoji renesanci, stává se moderní k nim opět vracet. A to nejen z hlediska jejich přírodního charakteru, puncu obnovitelného zdroje, udržitelnosti zdravého rozvoje na dnes tolik zatěžované planetě. Jedním z těchto materiálů je konopí. V posledních letech je potenciál konopí znovu objevován a konkrétně ve stavebnictví se začíná v posledních letech opět cítit jako doma.

Konopné izolace, lana, laky a napouštěcí oleje, konopný beton. Materiály a kompozity stále víc vyhledávané nejen přírodními staviteli, ale i architekty a projektanty. Materiály podporující udržitelný rozvoj, zachycující masivně tolik diskutované CO2, poskytující vynikající materiálové vlastnosti i líbivý design.

Izolace z konopí: Co to je a jak se vyrábí

Izolace z konopí je materiál získávaný z rostliny konopí, konkrétně z jejích vláken a stonků. Tento proces zahrnuje následující kroky:

 1. Sběr a řezání konopných stonků: Konopí se pěstuje zejména pro své vlákno, které se nachází ve stoncích. Tyto stonky jsou sklizeny a poté rozdrceny.
 2. Rozdrcení a třídění: Rozdrcené stonky jsou následně tříděny podle velikosti a délky. Výrobci izolace z konopí si vybírají nejvhodnější vlákna pro výrobu izolace.
 3. Příprava vláken: Vlákna jsou poté podrobena různým procesům, včetně čištění a mechanického rozčesávání, aby byla připravena na další zpracování.
 4. Výroba izolace: Připravená vlákna jsou smíchána s pojivy, jako je vápnitá nebo jiná organická pojiva, a vytvoří se z nich desky nebo role izolace.

Jednou z nejdůležitějších vlastností tepelné izolace je tepelná vodivost - schopnost materiálu vést teplo (čím nižší, tím lepší izolant), kterou vyjadřuje součinitel tepelné vodivosti λ. Konopné izolace mají λ = 0,039 – 0,041 W/(m.K), což je řadí mezi kvalitní běžné izolanty.

Výhody izolace z konopí pro podlahy

Izolace z konopí nabízí řadu výhod, které ji činí atraktivním ekologickým materiálem:

 1. Udržitelnost: Konopí je rychle rostoucí rostlinou s nízkými nároky na chemické pesticidy a hnojiva. To z něj činí udržitelný zdroj materiálu.
 2. Nízká energetická náročnost: Výroba izolace z konopí vyžaduje méně energie než výroba tradičních izolací, jako je skelná vlna nebo polystyren.
 3. Vynikající tepelná izolace: Izolace z konopí má výborné tepelně-izolační vlastnosti, což pomáhá snižovat energetickou spotřebu objektu, a to jak na vytápění, tak i na chlazení.
 4. Regulace vlhkosti: Konopí je schopno regulovat vlhkost vzduchu, což může přispět k udržení zdravého interiérového prostředí a prevenci vzniku plísní.
 5. Nízké emise CO2: V průběhu růstu konopí a výroby izolace z něj se produkuje relativně málo emisí skleníkových plynů.

Významnou roli hraje v u tepelných izolací tepelná akumulace. Vyjadřuje se hodnotou měrné tepelné kapacity „c“, tj. množství tepla nutné ke zvýšení teploty 1kg látky o 1K. Konopné izolace mají c až 1600 J/(K.kg) , tzn. že 1 kg izolace pojme 1 600 J při zvýšení teploty o 1°C. Toto způsobuje zpoždění nárůstu či poklesu teploty interiéru při změnách venkovní teploty a hraje tak významnou roli například u lehkých dřevostaveb. Z počátku se na trhu objevovali konopné izolace, které měli objemovou hmotnost od 25 do 35 kg/m3. Dnes je již standardem izolace s objemovou hmotností 60 kg/m3. Pod plovoucí podlahy i jako kročejové izolace se pak používají konopné izolace s objemovou hmotností až 140 kg/m3.

Aplikace izolace z konopí pod podlahy

Izolace z konopí může být úspěšně použita pro izolaci různých typů podlah:

 1. Dřevěné podlahy: Izolace z konopí lze snadno umístit mezi trámy pod dřevěnou podlahu, což zlepšuje tepelnou izolaci a akustický komfort.
 2. Betonové podlahy: Pro betonové podlahy lze izolaci z konopí použít jako podklad pod samotným betonem. Tím se dosáhne lepší tepelné izolace a odolnosti vůči vodě.
 3. Podlahy s podlahovým vytápěním: Izolace z konopí je vhodná i pro podlahy s podlahovým vytápěním, neboť má vynikající tepelnou vodivost.

Izolace z konopí představuje ekologický a udržitelný materiál pro izolaci nejen podlah. Její výhody, včetně vynikající tepelné izolace a regulace vlhkosti, ji činí skvělou volbou pro moderní, ekologicky zaměřené domy a stavby. Ačkoli izolace z konopí může mít vyšší pořizovací náklady než některé tradiční materiály, investice se může vyplatit z dlouhodobého hlediska, přinášejíc výhody jak pro životní prostředí, tak pro energetickou účinnost a pohodlí v interiéru.

Celý článek najdete v novém vydání časopisu DOMO 6/2023, který si můžete prohlédnout online ZDE, nebo si napište o ukázkový výtisk ZDARMA na info@atemi.cz.