31.10.2022 | Praxe


Není pochyb o tom, že nadměrný nános písku může zničit povrchovou úpravu podlahové krytiny. V daném případě byla však příčina mléčně bílého zbarvení linoleové podlahy jiná. Zhruba před rokem bylo v mateřské školce položeno lino se speciální tovární povrchovou úpravou. Předpokládalo se, že tato úprava minimalizuje náklady na úklid, což provozovateli školky v průběhu let umožní jejich úsporu.

Poškození: mléčně bílé zbarvení

Již po šesti měsících však došlo ke značným změnám barvy. Lino v mateřské školce vykazovalo na různých místech mléčně bílé, místy též pudrově vypadající změny povrchu. Tyto změny byly přičítány opotřebení tovární povrchové úpravy. Odborníci osloveného výrobce podlahové krytiny se domnívali, že změna byla způsobena nánosem písku a následnou abrazí. Tato zjištění a obvinění však byla neuspokojivá, proto mělo proběhnout další šetření.

Analýza poškození – zbarvení povrchu linoleové podlahy

Pro hlubší optickou analýzu byl použit digitální mikroskop. S jeho pomocí se mělo zjistit, do jaké míry se tovární povrchová úprava od linoleové podlahy odděluje. Při mikroskopické kontrole se ukázalo, že se odděluje relativně tlustá vrstva. Dále se v této oddělující se vrstvě nacházely chlupy a textilní vlákna. Vzhledem k tomu, že tovární povrchová úprava vlákna ani chlupy obsahovat nemohla, naznačuje tento nález, že příčina škody je jiná.

Existovala domněnka, že příčinou těchto změn by mohly případně být ošetřující přípravky, které při každodenním mokrém vytírání vedly k hromadění vrstev. K prokázání této domněnky byly na místě provedeny dvě zkoušky:

1. Mřížková zkouška

Při mřížkové zkoušce se pomocí šablony mírně nařízne povrch testovaného materiálu. Řezné linie musí být provedeny ve tvaru kosočtverce, aby pak na testovanou oblast mohla být nalepena speciální lepicí páska. Tato lepicí páska musí být setřena a rovnoměrně sundána z povrchu. Když byla lepicí páska z podkladu sundána, nebyly jako obvykle přítomny části filmu ošetřujícího přípravku, které se uvolnily v bodech křížení řezných linií, nýbrž byly zjištěny plošné adheze ošetřujícího přípravku. To znamená, že ošetřující přípravek mohl být odstraněn pouze lepicí schopností speciální lepicí pásky.

2. Pokus o vyčištění mléčných usazenin

Vzhledem k výše popsané situaci byl proveden malý pokus o vyčištění houbou a obyčejnou vodou z vodovodu. Voda z vodovodu se nalila na velmi nápadné místo na linoleovou podlahu a intenzivně se rozetřela houbičkou, načež se následně uvolněná špína setřela hadříkem z mikrovlákna. Mléčné usazeniny šly tímto způsobem odstranit. Pod nimi se pak objevila tovární povrchová úprava bez jakéhokoliv poškození.

Závěr

Pracovník, který budovou uklízel, byl toho názoru, že vzhledem k vysoké frekvenci v mateřské školce a nánosům písku je nutný velmi intenzivní úklid. Čisticí prostředek použitý na linoleové podlaze – v daném případě mýdlový prostředek – byl mnohonásobně předávkovaný, s cílem „dosáhnout lepšího čisticího účinku“. Toto vysoké předávkování způsobovalo po každém vytření lehký vlhký film. Protože tento vlhký film vykazuje vysoký podíl ošetřujícího přípravku, vznikly již po několika měsících výrazně viditelné světlé usazeniny čisticího prostředku, o nichž se věřilo, že vznikly oddělením tovární povrchové úpravy.

Tento případ opět ukazuje, že běžný názor „čím více, tím lépe“ nemusí být vždy správný. Je velmi důležité, aby čisticí prostředky vždy odpovídaly doporučení výrobce podlahové krytiny, a především byly přesně dávkovány a používány.

Mléčně bílé zbarvení na linoleové podlahové krytině, v kostce:

  • V mateřské školce byla položena linoleová podlahová krytina se speciální tovární povrchovou úpravou.
  • Po šesti měsících vykazovalo linoleum na různých místech mléčně bílé, někdy pudrově vypadající povrchové změny.
  • Předpokládalo se, že jsou způsobeny opotřebením tovární povrchové úpravy nebo nadměrným nánosem písku a následnou abrazí.
  • Při mikroskopické kontrole bylo zjištěno, že se odděluje relativně tlustá vrstva, v níž se nacházejí chlupy a textilní vlákna. To vedlo k domněnce, že příčinou jsou možná filmy ošetřujícího přípravku.
  • Mřížková kontrola ukázala plošné adheze ošetřujícího přípravku. Vzhledem k tomu byl proveden malý pokus o vyčištění houbou a vodou z vodovodu. Mléčné usazeniny šly odstranit, pod nimi se objevila tovární povrchová úprava bez jakéhokoliv poškození.
  • Příčina usazenin: příliš vysoké dávky použitého čisticího prostředku (mýdlového prostředku), které po každém vytření vytvořily lehký vlhký film s vysokým podílem ošetřujícího přípravku a po několika měsících světlé usazeniny čisticího prostředku.