07.09.2022 | Zprávy


I dnes pro své specifické vlastnosti nacházejí v řadě objektů své uplatnění. Dřevo řezané napříč vlákny je totiž mimořádně odolné na tlak a výrazně tlumí nárazy i tvrdých předmětů. Proto dřevěné kostky našly uplatnění ve výrobnách, kde se pracuje se železem či tvrdými předměty. Dále zůstává tento materiál nenahraditelný např. ve stájích pro koně.

Dříve se kostky hojně používaly a také dnes se používají do průjezdů, kde tlumí hluk provozu. Sem patří též náš případ. Jde o bývalý průjezd do dvora historického objektu v Nerudově ulici na pražské Malé Straně. Dnes je objekt uzpůsoben pro provoz restaurace. Dřívější průjezd dnes slouží jako atraktivní vstup pro hosty. V průjezdu již špalíková dlažba byla, ale vlivem provozu a zatečení vody došlo k porušení sestavy, část kostek navíc chyběla. Dlažba musela být rozebrána a chybějící kostky znovu vyrobeny.

Požadavek na novou pokládku – předejít problému s původní dlažbou – vyžadoval nové řešení. Předchozí problém spočíval ve faktu, že dlažba musela být často důsledně umývána vodou, po čemž následovaly její deformace. Zadavatel dále požadoval, aby oprava probíhala bez uzavření provozu restaurace. Dohodli jsme se, že opravu provedeme vždy pouze na polovině plochy, aby byl umožněn přístup zákazníků a také provoz zásobování. Postupně jsme rozebrali polovinu průjezdu a po částech se prováděla okamžitá pokládka kostek. Podklad byl z prostého betonu. Na něj se kladly jednotlivé „kostky“ s fixací speciálním lepidlem, neboť šlo o vzor s působivým vzhledem a ten musel být zachován. Ještě před vlastní pokládkou se podklad přebrousil do požadované roviny. Po pokládce byl proveden standardní zásyp suchým křemičitým pískem, avšak pouze do poloviny kostek. Pak proběhla požadovaná úprava proti vodě z mytí. Na pískovou vrstvu byl položen – propleten pěnový provazec a všechny spáry zatmeleny PU-tmelem. Bylo to mimořádně náročné a bez techniky s kompresorem bychom spáry tmelili neskutečně dlouho. Po zatmelení byl finální povrch opět zasypán, aby zůstal zachován historický vzhled. Na povrchovou úpravu jsme použili barevný olej s voskem, neboť ten chrání dlažbu proti vodě a zároveň proti nečistotě. Jediným nebezpečím však zůstává průnik vody do podloží při vsakování dešťové vody do objektu. To musí mít provozovatel na zřeteli při údržbě a čištění ochranných žlabů.

Při běžné údržbě vydrží tyto podlahoviny desítky let a při poškození je lze opravit a nikoliv, jak je dnes zvykem – vyhodit. Jako materiál se nejčastěji používá evropský dub či lacinější modřín. Ten je však choulostivější na praskání a je méně odolný. Tvar špalíkové dlažby reprezentuje většinou kostka, ale i víceúhelníkový hranol. To byl případ i naší realizace.

Ing. Jiří Dvořák
za Mistrovskou školu řemesel a umění Jablonec nad Nisou

Celý článek najdete v aktuálním vydání časopisu DOMO 5/2022. O ukázkový výtisk ZDARMA si můžete napsat na j.patzakova@atemi.cz nebo si jej můžete rovnou předplatit za zvýhoděnou cenu a navíc s dárkem - ZDE.