12.08.2022 | Realizace

Při návštěvě podlaháře u zákazníka byla na podlaze silně poškozená laminátová podlaha, kterou klient požadoval vyměnit za 3vrstvou lepenou podlahu. Udělala se sonda v průměru 0,5 m2, aby byla vidět stěrka. Více nebylo možné, protože se jednalo o obydlí investora. Zvolil se technologický postup, objednal materiál, a po pár měsících mohlo dojít k celkovému odkrytí a realizaci přípravy podkladu.

Foto: Dřevěný podklad před nivelací

Nemilé překvapení pro podlaháře po kompletním odhalení plovoucí laminátové podlahy byl stav podkladu. Stavební firma, která upravovala v minulosti podklad a pokládala laminátovou podlahu, si s ničím nedělala starosti. Na dřevěná prkna aplikovala nivelační hmotu, ale neřešila spáry mezi prkny, výšky, nátěry. Samonivelační hmota samozřejmě nedržela.

Nastalo rozhodování, jakou formou řešit úpravu podkladu. Z důvodu časové tísně (realizace nového podkladu), finančních možností, nemožnosti aplikovat díky stavebním výškám „suchou cestu“, se realizační firma rozhodla pro systémové řešení stavební chemií ARDEX.

Všechna nepovedená nivelace se odbrousila, jak z prken, tak z betonu. Původní betony kolem obvodových zdí byly přímo na zdech, zde se zhotovila dilatace v betonech. Praskliny v betonech se museli sešít a zasponkovat.  Na prkna byla aplikována chemie ARDEX P21 (plnivo a penetrace v jednom pracovním kroku), vyztužené perlinkou. 

Foto: Příprava na nivelaci - chemie Ardex

Na druhý den byl aplikován spolehlivý adhezní můstek ARDEX P4 READY. Po hodině se mohlo přistoupit k aplikaci nivelační hmoty ARDEX K 14 s ARDURAPID Efektem®, nastavenou křemičitým pískem díky výškám až do 3,5 cm.

Za 48 hodin byla nivelace přebroušena diamantovým kotoučem. Po vybroušení se použila před samotným lepením 1K-PU disperze ARDEX PU 30, která slouží pro zpevnění podkladu a jako penetrace pod všechna reakční lepidla ARDEX a následovalo lepení nádherné dřevěné podlahy pomocí tvrdě elastického lepidla na bázi MS polymerů ARDEX AF 480.

FAKTA:

  • Realizace: Rekonstrukce bytu v Břeclavi
  • Výrobce stavební chemie: ARDEX Baustoff s.r.o
  • Dodavatel stavební chemie: Supellex - svět podlah s.r.o.
  • Výrobce podlahoviny: ESCO PODLAHY s.r.o.
  • Instalace: PODLAHÁŘSTVÍ PODLUŽÍ s.r.o.
  • Datum realizace: březen 2022

www.ardex.cz