13.06.2022 | Praxe

floorcolor – renovace povrchů podlahovin

Pro bezpečný pohyb osob ve veřejných i bytových prostorách jsou vydány směrnice a normy. V České republice je platná norma ČSN 74 4505 Podlahy, ve které se uvádí, že pro oblast podlahovin v bytových a pobytových místnostech musí být součinitel smykového tření μ ≥ 0,3. Na podlahách staveb užívaných veřejností musí být pak tento součinitel smykového tření μ ≥ 0,5. Tato norma musí být dodržena také tehdy, pokud je nová podlaha po pokládce ošetřena vrstvotvornými ochrannými nátěry jako prevence proti poškození nebo vlivu chemikálií nebo jsou starší podlahoviny renovovány ochrannými polymerními nátěry nebo laky. 

PROVOZOVATEL OBJEKTU MÁ ZA POVINNOST ZABEZPEČIT TRVALOU PROTISKLUZNOST PODLAH 

Podlahy mohou postupem času především při silném provozu ztratit své protiskluzné vlastnosti. Příčinou může být opotřebení povrchu nebo velmi často nesprávně prováděné běžné denní čištění.  Jakmile se začnou projevovat první problémy a uživatelé hlásí, že je podlaha kluzká, je třeba jednat. Prvním krokem při nejasnostech je kontrolní měření součinitele smykového tření. To se provádí speciálním měřícím přístrojem GMG 200 přesně dle předepsaných pravidel. Na kluznou plochu přístroje se nasadí příslušný kluzák „guma“ nebo „kůže“, zdrsní se smirkovým papírem zrnitosti 200 a provádí se měření. Při jednom měřícím cyklu se nejprve provedou dvě kalibrační měření a poté tři ostrá měření, ze kterých se vypočítá průměrná hodnota součinitele smykového tření.

Společnost floorcolor s.r.o., specialista na renovace povrchů všech typů podlahovin, disponuje měřícím přístrojem GMG 200 a provádí kontrolní měření především při svých realizacích a všude tam, kde jsou přísné nároky na protiskluznost. Nejčastějšími místy jsou sportovní haly a objekty s veřejným provozem, ale občas se měření provádí také v bytových prostorách, když uživatel reklamuje dodavateli přílišnou kluznost podlahoviny. 

Pokud se při měření zjistí nedostatky, nabízí floorcolor s.r.o. také ihned příslušné řešení ve formě renovace povrchu vhodným ochranným nátěrem, který zaručí opět protiskluzné vlastnosti podlahoviny dle normy a upraví povrch podlahy tak, aby byla bezpečná pro každodenní pohyb osob. 

www.floorcolor.cz