29.04.2022 | Zprávy

Cesta k mistrovství v řemeslech a v příslušných dovednostech. Být rovnoprávným řemeslníkem v Evropě s odpovídající odměnou za svoji práci vyžaduje osobní přístup každého jedince. Vyrovnat se svou odborností a zručností evropské konkurenci není snadné. To prokázala účast českého týmu čtyř řemeslníků na Mistrovství Evropy v řemeslných dovednostech mladých do 25 let EUROSKILLS. Mistrovství proběhlo na podzim roku 2021 v rakouském Grazu.

Foto: Výuka probíhá pod vedením mistrů. V našem případě těch nejlepších - Heinz Brehm a Josef Heller patří k evropské špičce.

Velice výstižně a otevřeně to popsal jeden z účastníků v časopise HK ČR Komora:

„I přes neradostné zjištění, že v mnoha oborech nám ,evropský vlak‘ stále ujíždí, máme velkou naději, že vlastní pílí a snahou se na evropskou úroveň můžeme dotáhnout.“ Této snaze významně napomáhá činnost MŠŘU. Nejde o nějaký nahodilý nápad, jak pozdvihnout úroveň řemesel, nýbrž o dlouhodobou snahu ve sféře zvyšování odbornosti a dovedností ve vybraných oborech stavebních řemesel.

MŠŘU byla založena v roce 2016 jako samostatný subjekt nezávislý na státu, nejde tedy o klasickou školu, řízenou ministerstvem školství. Škola vychází z potřeb vzdělávat zájemce, kteří jsou na různých stupních znalostí a dovedností. Jediné, co mají všichni bez rozdílu stejné, je jejich osobní snaha něco se skutečně naučit. Provoz školy se financuje z různých zdrojů, nejen ze školného, ale též z vlastní činnosti a díky podpoře donátorů a sponzorů.

Foto: K dobrému řemeslu nezbytně patří i kvalitní stroje a vybavení.

Samotná výuka probíhá v krátkodobých několikadenních kurzech pod vedením zkušených lektorů. Jako příklad lze uvést „Mistrovský kurz – práce na strojích při výrobě parket“ pod vedením dvou lektorů z Německa. Pan Heinz Brehm jako „Legemeister“ a viceprezident německého Cechu parketářů a podlahové techniky spolu s Josefem Hellerem, lektorem ze školy z Neustatu an der Aich, znamenali záruku opravdu nejvyšší úrovně.

Letos se bude několik zájemců připravovat na účast na Mistrovství ČR mladých podlahářů do 23 let. Vítěz této soutěže bude mít čest reprezentovat ČR na EUROSKILLS 2023 v ruském Petrohradě.

Přípravu podporuje Cech parketářů ČR se zkušenostmi z evropských soutěží EUFA. Předpokládáme, že se k podpoře přidají i další subjekty.

Pokud se chcete zúčastnit, kontaktujte Ing. Jiřího Dvořáka: j.dvorak@diec.cz, tel.: 603 509 986.

Foto: Dobře si to rozměřit znamená základ úspěchu

Fotogalerie

Podívejte se také na související fotogalerii.