01.04.2022 | Zprávy


Jak vypadají nejmodernější kancelářské budovy a kam směřují hlavní trendy? Ekologie a moderních technologií jsou a budou plné. Navíc stále větší roli hrají veřejné prostory, které vytvářejí. 

Nejmodernějším kancelářským budovám vládne trend ekologie a smart řešení. Mají zelené střechy i fasády a všudypřítomná chytrá řešení pomáhají s topením, klimatizací a co nejefektivnějším využíváním zdrojů. Jsou pak více soběstačné a šetří energie. O takové budovy je zájem, mluví se o nich a zaměstnavatelé i zaměstnanci je oceňují.

„Kombinací chytrých a zelených budov vznikají efektivně fungující kancelářské i průmyslové prostory. Výsledkem takto promyšlených budov jsou udržitelné pracovní prostory vyladěné do posledního detailu, čímž nabízejí uživatelům obrovskou škálu výhod,“ říká Michal Novák ze společnosti Profesia.cz.

Spojení chytré a zelené budovy

Příkladem inspirativní kombinace smart a green přístupu je třeba kancelářská budova AFI Karlín Butterfly. Byla navržena jako inteligentní budova s jasným ekologickým cílem nízké energetické náročnosti a snahou poskytovat vysoký vizuální a fyzický komfort svým uživatelům a návštěvníkům. Vytváří místo s příjemným pracovním prostředím, budova má téměř barokní charakter, kde se snoubí pohybová energie s klidným sebevědomím a důvěrou, jako by tu stála odjakživa. 

Dynamiku AFI Karlín Butterfly podporují její fasády, jež proměňují stavbu v živý organismus, který roste, mění se a pohybuje v čase. Zároveň fasády budovu izolují a produkují do nejbližšího okolí kyslík. Vertikální zelené zahrady také vylepšují akustické podmínky v nejbližším okolí. Technicky je fasáda tvořena několikavrstvým závěsným stěnovým systémem, složeným z vysoce kvalitního trojitého zasklení s pokovenou vrstvou, vnějších elektricky ovládaných textilních žaluzií, kovových izolovaných panelů a více než 40 000 živých rostlin s automatickým zavlažováním. Přirozené větrání pak zajišťují kovové klapky ve fasádním systému.

Energetický management

Smart technologie jsou také využívány v energetickém managementu k systematicky efektivnímu nakládání s energiemi, což sedí do celého konceptu zeleného přístupu. 

„Vše začíná již od prvního návrhu a kombinace vhodně zvolené orientace budov. Ta spolu s využitím nejmodernějších technologií pomáhá energeticky šetrnému udržování optimální teploty, tedy topení a klimatizace, a zároveň přísunu čerstvého vzduchu díky automatizovanému větrání. To pak zajistí kvalitnější a zdravější prostředí uvnitř budov,“ uvádí Ondřej Mareček z SSI Group.

Technologie nezapomínají ani na zdravý úklid

V moderních kancelářských budovách lze chytře řešit také správu prostor a úklid. Tyto úkony pak neprobíhají podle předem daného rozpisu, ale mohou být automatizovány na základě aktuálního počasí, počtu pracovníků a návštěvníků v různých místnostech. 

V kuchyňce, na chodbách či v zasedací místnosti, kde se lidé často střídají, je tak intenzita úklidu jiná než v kanceláři, kde zaměstnanci aktuálně pracují na home office či jsou na dovolené. A pokud prší, jsou pracovníci úklidu častěji nasměrováni do vstupních prostor. Chytrý systém také automaticky hlásí, že je potřeba doplnit zásobníky na vodu nebo uklidit výtahy. 

Novinkou je péče o veřejný prostor

Vidíme již v praxi, jak vznik nových kancelářských budov pomáhá rozvoji lokality. Restaurace, bistra, obchody a odpočinkové prostory totiž neslouží jenom zaměstnancům a uživatelům kanceláří, ale vytvářejí společný prostor dané lokality. 

Ještě před pěti či deseti lety, končil veřejný prostor dveřmi budovy. Dnes se firmy stále více snaží kvůli svým zaměstnancům i celé komunitě propojovat prostor pro práci, setkávání a odpočinek. Vše se tak přirozeně propojuje v jeden celek, který přináší větší užitnou hodnotu i širšímu okolí kancelářských budov. Developeři již vědí, že právě takovéto rozvíjení jejich projektů se jim vyplatí a vrátí.

Budova Butterly Karlín přináší také příklad veřejného prostoru, který propojuje kancelářskou budovu s okolním světem. Moderní budova je obklopená čtyřmi tematickými zahradami: sever (zima), jih (léto), východ (jaro) a západ (podzim). Tyto veřejně přístupné zahrady k sobě lákají návštěvníky a iniciují dialog mezi budovou, čtvrtí a lidmi žijícími a pracujícími v sousedství.