21.09.2021 | TIPY

Dokonale rovných podlahových konstrukcí lze dnes už jen těžko dosáhnout jinak než použitím samonivelačních stěrek. Baumit nabízí pro novostavby i rekonstrukce tradičně ucelený program. V letošním roce navíc představil i novinku Baumit Nivello 50.

Foto: Baumit Nivello Quattro – příklad skladby konstrukce při použití podlahového vytápění s elektrickým odporovým drátem:

1. Podkladní beton
2. Baumit SuperPrimer – základní nátěr
3. Elektrický odporový drát – podlahové vytápění
4. Baumit Nivello Quattro – samonivelační sádrová stěrka
5. Baumit Baumacol FlexTop / FlexUni – lepicí malta
6. Baumit Baumacol PremiumFuge – spárovací hmota

Na úvod si pro úplnost vyjasněme, že použití samonivelačních stěrek řady Baumit Nivello je jednou ze tří možností, jak vyřešit podkladní vrstvu podlahové konstrukce před pokládkou finální nášlapné vrstvy. Jako druhé řešení jsou na trhu k dispozici lité potěry na bázi síranu vápenatého, které jsou vhodné pro vyšší zatížení jako plovoucí, oddělený nebo spojený potěr. Uplatnění naleznou především u větších podlahových výměrů a mezi jejich přednosti patří rozlivné vlastnosti, objemová stálost a bezproblémové strojové zpracování. Baumit je v této oblasti reprezentován řadou samonivelačních litých potěrů Baumit Alpha. Třetím možným řešením jsou cementové potěry. Ty vynikají vysokou pevností v tlaku i pevností v tahu za ohybu. Svým složením se hodí mimo jiné do exteriéru a interiéru v místech s vyšší vlhkostí. Další předností cementových potěrů je snadná zpracovatelnost a také poměr ceny a výkonu. V této skupině uveďme jako zástupce produkty Baumit Betonový potěr a Baumit FlexBeton a další typy těchto potěrů.

Foto: Baumit Nivello Quattro – aplikace stěrky v interiéru

Dokonale rovný povrch

Aktuální trendy a vysoké nároky na kvalitu a zejména rovinnost podlahové konstrukce však výrazně preferují použití samonivelačních stěrek z řady Baumit Nivello. Mezi zásadní přednosti těchto stěrek patří především dosažení dokonalé rovinnosti, a to již u minimální tloušťky vrstvy. U některých typů nášlapných vrstev, jakými jsou například velkoformátové dlažby či přesné povrchy typu PVC a vinylových podlah, je použití samonivelačních stěrek v podstatě předepsáno. Důvodem je jejich vynikající rozlivnost a stejně tak objemová stálost. Prémiovým produktem v této řadě je Baumit Nivello Quattro vyráběný na bázi síranu vápenatého v kombinaci s dalšími pojivy, přísadami a pískem. Používá se k vyrovnání všech druhů cementových a litých potěrů v rozmezí tloušťky vrstvy již od 1 mm až do 25 mm. Už zmíněné vlastnosti doplňuje tento výrobek o bezpórovitý povrch a také velmi dobrou tepelnou vodivost, proto jej lze použít u elektrického podlahového topení s odporovým drátem vloženým přímo do vrstvy stěrky. V případě teplovodního vytápění podlahy je vhodné samonivelační stěrku Baumit Nivello Quattro použít v kombinaci se systémem REHAU RAUTHERM SPEED. V obou případech je tloušťka samonivelační stěrky nad otopným systémem minimálně 8 mm, resp. 10 mm. Díky tomu se tyto podlahové skladby hodí obzvláště pro rekonstrukce. Baumit Nivello Quattro se uplatní též u dřevostaveb, kde je podlahový systém tvořen sádrovláknitými deskami Fermacell.

Foto: Baumit Nivello Quattro – finální realizace podlahy obývacího pokoje – podklad dlažby

Novinka letošního roku

Prémiové samonivelační stěrky doplňují současné výrobky – Baumit Nivello 30 a Baumit Nivello 10. Obě zmíněné stěrky, které odlišuje předepsaná max. tloušťka 30, resp. 15 mm, jsou vyráběny na cementové bázi, což jim dává do vínku vyšší odolnost proti vlhkosti. Proto jsou ideálním řešením pro původní i nové betonové podlahy a rovněž pro všechny tradiční druhy nášlapných vrstev. Stěrka Baumit Nivello 10 navíc rychle schne, což umožňuje pokládku nášlapné vrstvy již po 24 hodinách. Produkt Baumit Nivello 30 je díky své vysoké pevnosti vhodný do prostor s vyššími nároky například na provoz. V roce 2021 se v nabídce společnosti Baumit objevuje další výrobek s označením Baumit Nivello 50. Jak už sám název napovídá, tuto cementem zušlechtěnou samonivelační stěrku aplikujeme pro tloušťky v rozmezí 2–50 mm. Zásadní odlišností od předešlých dvou produktů je fakt, že je možné ji používat v exteriéru. Majitelé starších nemovitostí s dřevěnou podlahovou konstrukcí mohou při rekonstrukci tuto stěrku použít přímo na původní dřevěný povrch. Podmínkou je náležitá příprava povrchu – musí být čistý, pevný a vysušený. Zároveň by dřevěná konstrukce neměla být nadměrně deformována průhybem. Pro úplnost dodejme, že samonivelační stěrka Baumit Nivello 50 je pochozí po třech hodinách, avšak tento údaj je přímo závislý na realizované tloušťce vrstvy.

www.baumit.cz 

Další fotografie z praxe a odkaz na novinku Baumit Nivello 50 najdete v časopise DOMO č. 5/2021.