30.07.2020 | Praxe

V jednom objektu byla nekvalitně položena parketová podlaha různých tlouštěk a různých typů parket. Zákazník si přál obnovení původní podlahy, což nebylo z technického pohledu možné, a tak došlo k vytrhání staré podlahy a instalace nové.

Pracovní proces zachycuje video. Podívejme se společně, jak se vytrhávají staré parkety a instalují nové.

1. DÍL - VYTRHÁNÍ STARÉ PODLAHY

www.bona.com/cz/