19.06.2020 | Zprávy


V roce 2019 dosáhli výrobci, organizovaní v EPLF celosvětového odbytu 447 mil. m2 laminátových podlah z evropské produkce (2018: 454 mil. m², to odpovídá poklesu o 1,5 %). V druhém pololetí roku 2019 se začal rýsovat vzestupný trend a trh se nyní stabilizuje, přestože je nadále citelný vliv sestupného objemu světového obchodu. Trh v západní Evropě ještě jednou mírně poklesl, přičemž důležité západoevropské trhy následně opět zaznamenaly plusová čísla. Pozitivní čísla dodala také východní Evropa, zatímco u odbytu do zámoří došlo k útlumu.

Západní Evropa (včetně Turecka) dosáhla v roce 2019 celkového odbytu 219 mil. m2 (m. r. 225 mil. m²). To představuje pokles o 2,1 % oproti předchozímu roku. S odstupem nejdůležitějším jednotlivým trhem ve střední Evropě zůstává Německo s 60 mil. m2 (m. r. 52 mil. m²) – mínus 5,0 % však znamená ve srovnání s předchozími obdobími zpomalení poklesu.

Na druhém místě v Evropě je stále Francie, která se v roce 2019 zlepšila s 36,5 mil m2 (m. r. 36,0 mil. m²) o 1,1 %. Ve Velké Británii lze pozorovat pozitivní trend: V roce 2019 byl s 32,6 mil. m² (m. r. 29,8 mil. m²) vyrovnám propad z minulého roku 9,5 %. Země tak nadále zaujímá třetí místo mezi západoevropskými odbyty před Holandskem, kde se zlepšily obraty svazu za rok 2019 o 1,4 % na 18,6 mil. m² (m. r. 18,3 mil.). Pozitivní vývoj hlásilo také Španělsko: Údaje o odbytu laminátových podlah se zde zvýšily o 1,4 % na 16,7 mil. m² (m. r. 16,5 mil. m²).

Ve východní Evropě se projevuje výrazný pozitivní trend. Region potvrzuje svoji roli důležitého trhu pro budoucnost výrobců. Se 135 mil. m² (m. r. 128 mil. m²) tam dosáhli evropští výrobci laminátových podlah v roce 2019 dobrého výsledku. Členové EPLF v Rusku hlásili v roce 2019 43,8 mil. m² (m. r. 39 mil. m²), což odpovídá nárůstu 11,4 %. Polsko se zlepšilo o 6,1 % na 31,2 mil. m² (m. r. 29,5 mil. m²). Z Ukrajiny se stává „vycházející hvězda“ východní Evropy: S 10,1 mil. m² postupuje země na třetí místo v regionu (+ 32,5% ve srovnání s předchozím rokem 7,6 mil. m²). Slabší výsledky má Rumunsko s 10 mil. m² (m. r. 11 Mio. m²) a Maďarsko s okolo 7 mil. m² (mínus 2,4 % vůči m. r.).

Severní Amerika se po boomu, způsobeném působením mimořádných vlivů na USA, vrátila k normálnímu vývoji brzděnému navíc dvoumístnou ztrátou v Kanadě. V roce 2019 bylo prodáno v Severní Americe při celkem 40 mil. m² (m. r. 44,3 mil. m²) okolo o 9,6 % méně než v předchozím roce. USA vykázaly v roce 2019 s cca 29,7 mil. m² (m. r. 30,7 mil. m²) mírný pokles 3,2 %, v Kanadě bylo v roce 2019 registrována pouze necelých 10,3 mil. m² (m. r. 13,6 mil. m²), to znamená pokles o 24,7 %.

Menší exportní regiony vykazovaly stopy zpomalení celosvětového obchodu. V Asii poklesl odbyt 30 mil. m² o 6% na 28,2 mil. m² - pozitivní výjimku tvoří středoasijské republiky: Kazachstán se ustálil na srovnatelně vysoké úrovni 4 mil. m² s mírným nárůstem 0,1 %. V Latinské Americe došlo k poklesu o 18,5 mil. m² v roce 2018 na 15,7 mil. m² v roce 2019 (- 15,2%). Ani v Africe nepokračoval pozitivní trend předchozích let. Celkový odbyt na různých exportních trzích ze severu až na jih kontinentu klesl nepatrně z 5,0 mil. m² v roce 2018 na 4,9 mil. m², což odpovídá poklesu o 2,1 %.

www.eplf.com