15.04.2020 | Praxe

Svět se mění, lidé se mění, lidské představy a požadavky se mění. Dřevo však zůstává. I v nedávné minulosti, po nástupu módní vlny vinylových podlah, dřevěné podlahy zůstaly v hledáčku zákazníků. Ani dřevěné podlahy se však nevyhnuly změnám v uvažování lidí a jejich požadavcích.

NÁVRAT KOŘENŮ

Jak se změnily požadavky na dřevěné podlahy u koncových uživatelů? Budeme-li hovořit o vzhledu, trend je shodný s ostatními krytinami. Zájmu vévodí matné povrchy, světlé barvy (odstíny od šedé až po bílé), 1-lamelové provedené (čili prkenný vzor). Tyto vzhledové charakteristiky lze úspěšně aplikovat na i ostatní typy podlahových krytiny – laminátové podlahy, pvc, vinylové dílce či na nastupující podlahy rigidové. Možná lze říci, že tyto typy podlahových krytin přebírají trendy, přinášené dřevěnými podlahami.

Foto: Dřevěná 3-vrstvá 1-lamela ultramatný lak

Ovlivňování vlastností krytin však působí vzájemně. A tak i u dřevěných podlah očekávají uživatelé jednu zásadní vlastnost, při zachování výše uvedených vzhledových charakteristik, a to co nejmenší nároky na údržbu. Této vlastnosti nelze úplně vyhovět u olejovaných povrchů (vyžadujících pravidelné doplňování olejů do krytiny), tak výrobci představili povrchové provedení ultramatného laku = podlaha působí jevem olejované krytiny, ale s výhodami lakovaného povrchu.

Oblíbenost světlých, chcete-li bělených odstínů, již pravděpodobně dosáhla svého vrcholu, který ještě nebude opadávat, ale dle předpokladů (či marketingových průzkumů) nebude už významně růst. V západní Evropě je očekáván návrat oblíbenosti vzhledu klasického dubu, tedy dubu ve své přirozené kráse. A protože trendy v západní Evropě jsou předobrazem trendů v České republice, můžeme se připravit na „návrat kořenů“ i u nás.

CÍLOVÝ ZÁKAZNÍK

Trendy se mění nejen u vzhledu krytin, a u designu může jít i o změny velmi překotné, ale i v požadavcích zákazníků na jejich vlastnosti. Při tvorbě novinek se vždy všichni výrobci upírali a upírají na určitou cílovou skupinu zákazníků, která dle jejich názoru nejčastěji nakupuje dané produkty. A jak vypadal cílový zákazník v segmentu podlahových krytin v předešlých letech? Byla to žena ve věku okolo třiceti let. Dle názoru marketingových expertů právě třicetileté ženy byly rozhodujícím činitelem při výběru podlahových krytin do největší skupiny domácností. I zde však došlo ke změně. Dle posledních průzkumů se cílovým zákazníkem staly ženy a muži ve věku čtyřiceti či padesáti let. Tedy došlo k posunu věkové hranice cílového uživatele a současně k rozdělení stejné pozornosti výrobců mezi ženy a muže.

Foto: Dřevěná 3-vrstvá 1-lamela ultramatný lak

ZMĚNA MYŠLENÍ

Podlahové krytiny jsou, i dle platné legislativy, stavebními materiály. A jako na stavební materiály bylo na ně vždy nahlíženo i většinou uživatelů. V posledních letech, možná i desetiletí, pociťujeme změnu tohoto náhledu – podlaha je součástí vybavení domácnosti, součástí interiérového vybavení, součástí životního stylu. A tak jako se mění náš vkus, naše potřeby a představy, obměňujeme vybavení našich domácnosti a vzhled našich obydlí. V myšlení lidí přestává být podlaha stavebním materiálem, ale stává se designovým prvkem.

Jak se tato změna projevuje v praxi? Před lety nebylo výjimkou, pokud mezi požadavky zákazníka na vlastnosti krytiny bylo vysloveno i přání: „Chci podlahu, která mi vydrží až do konce života“. Zaslechnout tuto větu dnes na vzorkovnách je již takřka raritou… Vynechme možnou příčinu v častějším stěhování obyvatel, která platí spíše pro mladší ročníky a zůstaňme chvíli právě u našeho cílového zákazníka, uvedeného v předešlých odstavcích – změna v myšlení, jdoucí ruku v ruce se zvyšujícím se životním standardem v naší zemi, přináší spotřební způsob života a to nejen ve věcech denní potřeby či elektroniky, ale i v oblasti interiérů našich domovů. Lidé tak přestávají očekávat, že podlaha v jejich bytě zůstane stále stejná dvacet, třicet let (pochopitelně s případnými renovacemi). Již po deseti letech (i když pochopitelně citové vnímání je u každé osoby individuální, naštěstí) začíná být podlaha „okoukaná“, stává se fádní. Mnohdy se ani nehodí k v domácnosti proběhlým změnám v interiéru, nové výmalbě (tapetám, obkladům), novému vybavení. A co s podlahou? Vyměnit… I když podlaha nemusí být ani v polovině či dokonce třetině své technické životnosti, dostává se k limitům životnosti morální, v očích jejích uživatelů.  

Foto: Dřevěná 3-vrstvá 2-lamela polomatný lak

PŘILEPENÉ TŘÍVRSTVÉ DŘEVĚNÉ PODLAHY

Třívrstvé dřevěné podlahy byly navrženy pro pokládku plovoucím způsobem. A tím byly i notnou řadu let pokládány. V rámci hledání vylepšení užitných vlastností těchto krytin, nastala éra jejich celoplošného lepení. Důvody jsou zcela zřejmé: podlaha získá lepší akustické vlastnosti a současně přináší uživatelům pocit „pevné půdy pod nohami“, umožňuje pokládku velkých ploch bez přerušení a v neposlední řadě si výborně rozumí s podlahovým topením. Pohled na český trh přináší zjištění, že zhruba polovina všech instalovaných třívrstvých podlah je pokládána právě tímto způsobem, tedy celoplošným přilepením k podkladu.

A zde přichází jedno velké „ale“ – jak zkombinovat trend častější výměny (nejen dřevěných) podlah s výhodami přinášenými celoplošným přilepením? Rozmluvit tento způsob pokládky zákazníkům? Nebo jim rovnou rozmluvit výběr dřevěné podlahy?

Celoplošné přilepení krytiny k podkladu přináší nejen výše uvedené klady, ale něco si i bere. Konkrétně: brání rychlé výměně krytiny, respektive přináší nutnost renovace podkladu po demontáži přilepené podlahy. A to je kámen úrazu v dnešní době – renovace podkladu je časově a finančně náročnou operací. Takže lepit či nelepit? Toto dilema řeší přicházející novinka.

MOŽNÉ ŘEŠENÍ

Nové možnosti ve způsobu pokládky dřevěných podlah přináší speciální podložka vyrobená z bio-polyurethanu. Tato podložka je zosobněním dvou trendů současnosti – pevné spojení krytiny s podkladem a snadné vyměnitelnosti krytiny. De facto kombinuje výhody celoplošně přilepených dřevěných podlah s výhodami pokládky plovoucím způsobem.

Foto: Podložka k lepení dřevěných a laminátových podlah

Podložka obsahuje z obou svých stran lepivou vrstvu, krytou folií. Na suchý, rovný, pevný podklad se rozvine řádně aklimatizovaná podložka a odstraní se spodní folie. Uhlazením vrchní části podložky dojde k jejímu přilnutí k podkladu. Role se vedle sebe dávají na těsno, bez dalšího spojování či slepování. Při následné pokládce podlahové krytiny se odstraňuje folie jen v části, kam jsou pokládána instalovaná prkna. Krytinu je možné ihned po pokládce používat.

Toto řešení přináší výhody pro podlaháře – odpadá proces nanášení lepidla na poklad s hlídáním si časů zpracovatelnosti, množstvím lepidla a celkovou kvalitou jeho nanesení. Uživatelům přináší komfort přilepené krytiny. Současně, při demontáži krytiny, nedochází k destrukci podkladu. Podložka je určena jak pro třívrstvé dřevěné podlahy, tak i pro podlahy laminátové.

Ekologické smýšlení, čím dál více ovlivňující naše životy, vyřadilo z možných surovin pro výrobu umělé látky - veškeré použité suroviny jsou přírodního původu.

Vývoj této nové podložky a možnosti pokládky, které přináší, ukazují, že ani v segmentu dřevěných podlah nebylo zdaleka vyčerpáno všech možností lidské invence. A i když si můžeme neustále opakovat, že již není prostor pro nové nápady, postupy, řešení, že již vše podstatné bylo vymyšleno a vyrobeno, stále přichází novinky posouvající obor podlahových krytin. Můžeme se jen těšit, co vše bude vymyšleno a představeno v příštích letech a možná i snít, co by vytvořeno být ještě mělo.

Autor: Milan Mrkáček, soudní znalec z oboru podlahových krytin

Celý článek najdete také v profi magazínu DOMO č. 2/2020.

 

Fotogalerie

Podívejte se také na související fotogalerii.